Pieniądze dla złotowskich i okoneckich seniorów

Złotów i Okonek otrzymają wsparcie rządowe na funkcjonowanie dziennych domów dla seniora – tak potrzebnych miejsc aktywności osób w wieku 60+. Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek zawarł z władzami samorządów porozumienia o dofinansowaniu zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu SENIOR+. Złotów otrzyma 72.000 zł dofinansowania, a Okonek 54.000 zł.

W Urzędzie Miejskim w Złotowie wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek, w imieniu wojewody Łukasza Mikołajczyka, podpisał porozumienie o dofinansowaniu funkcjonowania tamtejszego Dziennego Domu Senior+. Umowę opiewającą na kwotę 72.000 zł sygnowali burmistrz miasta Adam Pulit oraz skarbnik Jadwiga Skórcz.

To już kolejne dla Złotowa wsparcie rządowe w dziedzinie polityki senioralnej. Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyżywienia uczestników zajęć oraz wynagrodzeń personelu – dwóch opiekunów. Z programu SENIOR+ Złotów otrzymał łącznie około 420.000 zł.

– Działalność dziennego domu dla seniorów cieszy się niesłabnącą popularnością. Z powodu wyczerpania limitu miejsc, tworzymy listy rezerwowe uczestników zajęć – zapewnia burmistrz Adam Pulit.

W Urzędzie Miejskim w Okonku, gminie wysuniętej najbardziej na północ województwa, wicewojewoda Maciej Bieniek podpisał porozumienie o dofinansowaniu działalności dziennego domu „Senior-WIGOR” kwotą 54.000 zł. Umowę z ramienia gminy podpisał burmistrz Andrzej Jasiłek przy kontrasygnacie skarbnika Janusza Mliczaka.

Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domu, w tym sfinansowanie wynagrodzenia instruktora terapii zajęciowej. Placówkę od końca roku 2016 prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, który z rządowego programu SENIOR+ pozyskał już łącznie około 264.000 zł.

– Z utęsknieniem czekamy na naszych domowników. W związku z trwającą epidemią i wraz z luzowaniem obostrzeń, ponowne otwarcie dziennego domu planujemy na 8 czerwca. Cieszę się, że dzięki wsparciu z ministerstwa, możemy ulepszać naszą ofertę – mówi Ewa Gubow, kierownik domu i jednocześnie szefowa okoneckiego MGOPS.

W Wielkopolsce w bieżącym roku powstanie 19 nowych placówek dla seniorów. Środki rządowe wesprą również funkcjonowanie 51 domów i klubów seniora utworzonych w poprzednich latach.

– Gratuluję samorządom Złotowa i Okonka stworzenia seniorom warunków do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej – podkreśla wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.
Jakub Monterial.