Pierwszy ekomural w Pile. Zdobi mury dwójki

Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bydgoskiej pojawił się niezwykły mural. Najnowsze dzieło pilskiego artysty TeeTosa jest wykonane ze specjalnej fotokatalitycznej farba, która oczyszcza powietrze z
zanieczyszczeń. Sam mural zachęca, by pomóc klimatowi i przesiąść się na rower

Nowy mural oprócz fizycznego oczyszczania powietrza ma swoją treścią zachęcić do bardziej
ekologicznego stylu życia – np. zamiany samochodu na rower lub komunikację publiczną. Tym
bardziej, że rower ma właściwie same zalety: jazda nim nie odchudza portfela, pomaga utrzymać w
sprawności ciało. No i człowiek napędzający pojazd emituje zdecydowanie mniej dwutlenku węgla i
innych gazów niż samochód.

Ta praca idealnie wpisuje się w realizację naszego celu Piła – zielone miasto – oczywiście zielone nie tylko zielenią miejską, ale też transportem i budownictwem. Wierzę, że spełni swoje zadanie i zachęci kolejnych mieszkańców do zmiany formy transportu. W tym celu tylko w ostatnich tygodniach zbudowaliśmy m.in. drogi rowerowe przy ulicy Przemysłowej i ulicy Okólnej. Niebawem oddamy również kolejny odcinek wzdłuż ulicy Bydgoskiej – mówi prezydent Piotr Głowski.

Mural powstał jako element promocji projektu pn. „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem
wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na
terenie Pilskiego OSI” Zadanie to zostało wsparte środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach puli dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Wartość dofinansowania pozyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 316 441,32 zł.

Głównym elementem zadania jest liczący 865 metrów ciąg pieszo – rowerowy wraz z
energooszczędnym oświetleniem. Nowy odcinek łączy się z istniejącym już odcinkiem drogi
rowerowej w rejonie cmentarza komunalnego i biegnie do skrzyżowania z ulicą Motylewską po
stronie południowej.

Bartosz Mirowski, UM Piła