Pies i sarna utknęły w studni. Pomogli strażacy

Nietypowa interwencja strażaków z Kaczor. Ratownicy zostali wezwani do pomocy, przy wydostaniu ze studni psa i sarny.

Zgłoszenie o uwięzionych w studni zwierzętach wpłynęło 2 września. Z informacji, jakie przekazali zgłaszający interwencję policjanci, wynikało że zwierzęta wpadły do otwartej studni, znajdującej się przy drodze Kaczory – Morzewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaczor stwierdzono, że w studni na głębokości około 1,5 metra znajduje się pies i sarna. Dodatkowym zagrożeniem była woda, która częściowo wypełniała studnię.

Szybka akcja strażaków pozwoliła uratować zwierzęta, które natychmiast oddaliły się z miejsca zdarzenia.