Piła: ponad 220 tys. złotych dla organizacji pozarządowych

Ponad 220 tysięcy złotych przekazała Gmina Piła na wsparcie zadań publicznych. Zastępca prezydenta miasta Krzysztof Szewc podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, a także ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

W zeszłym tygodniu Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot podpisało dwie umowy na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych oraz terapii uzależnień i poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Zadania zostały wsparte łączną kwotą 155.650 złotych.

Wsparcie wysokości  11.433, 37 złotych otrzymała Spółdzielnia Socjalna Perfekcja, która podjęła się dożywiania osób ubogich z terenu Piły.

Kolejne 25 tys. złotych przekazane zostało Klubowi Abstynentów „Kotwica”. Stowarzyszenie prowadzi działalność samopomocową na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin. Podobnie jak w ubiegłych latach, Akcja Humanitarna „Życie” zajmie się streetworkingiem dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wsparcie na ten cel to 12.000 złotych.

Nie zabraknie też aktywności dla dzieci i młodzieży, które dzięki decyzjom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogły uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, które pozwolą im spędzić radosny czas z rówieśnikami, a także rozwinąć pasje.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży podpisało umowę na zadania, jakim jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Wsparcie na ten cel to 13.000 złotych.

Uczniowski Klub Sportowy Mario zorganizuje czas wolny dla dzieci w dni wolne od nauki w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego. Wsparcie na ten cel to 3 500 złotych.

Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć, podobnie jak w poprzednich latach, zajmie się edukacją taneczną dzieci i młodzieży. Wartość dotacji przeznaczonej na ten cel 8 500 złotych.

 Źródło: UM Piła