Piła przejmie lotnisko jeszcze w tym miesiącu

Na przedostatni dzień lutego wyznaczono wstępny termin podpisania aktu darowizny, na mocy którego Gmina Piła przejmie od Skarbu Państwa nieruchomości wchodzące w skład byłego lotniska wojskowego.

31 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta Piły został podpisany pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Piła protokół z rokowań w sprawie określenia warunków dokonania darowizny na rzecz Gminy Piła nieruchomości stanowiących obejmujących byłe lotnisko wojskowe w Pile.

Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Pomiędzy Prezydentem Miasta Piły a przedstawicielem Wojewody uzgodniono wstępny termin podpisania aktu notarialnego na przedostatni tydzień lutego.

Przedmiotem darowizny będą nieruchomości wchodzące w skład byłego lotniska wojskowego w Pile o wartości niespełna 117 mln zł. Darowizna ma na celu założenie gminnego lotniska cywilnego użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

/źródło: UM Piła/