Piła przygotowała ponad 500 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Pilnie poszukiwani są tłumacze

Ukraino nie jesteś sama! Takie przesłanie płynie również z Piły, gdzie dla uchodźców przygotowano ponad 500 miejsc. Pomoc w zakwaterowaniu rodzin swoich pracowników zaoferowały także firmy. W Pile mieszka około 1500 obywateli Ukrainy. W najbliższych dniach wielu z nich wyjedzie na Ukrainę, by przywieźć tutaj swoich bliskich. Inni wyjadą, by walczyć.

Pilski Zespół Zarządzania Kryzysowy zwołał dziś konferencję prasową dotyczącą pomocy dla obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj. Przy współpracy z wojewodą dla uchodźców z terenów objętych konfliktem przygotowano ponad 500 miejsc w dwóch pilskich hotelach – Gromada i Arche oraz w ośrodku MOSiR na Płotkach. Potrzebujący pomocy otrzymają nie tylko nocleg, ale również wyżywienie. Do tych miejsc – w razie potrzeby, będą kierowani już po przekroczeniu granicy. Jeżeli liczba miejsc okaże się niewystarczająca, miasto jest w stanie uruchomić kolejnych tysiąc wykorzystując m.in. hale sportowe.

– Każdy scenariusz jest możliwy, a my chcemy być przygotowani na najgorszy – mówi prezydent Piotr Głowski.

Na pomoc mogą liczyć również obywatele Ukrainy mieszkający w Pile. To około 1500 osób, z których wielu w najbliższych dniach wyjedzie na Ukrainę, by przywieźć do Polski swoje rodziny. Nierzadko ich bliscy są już w drodze. Swoją pomoc w zakwaterowaniu rodzin na terenie Piły zaoferowały również firmy zatrudniające ukraińskich pracowników m.in. Signify, gdzie pracuje 600 osób z ukraińskimi paszportami. Z kolei na podstawie zgłoszeń od przedsiębiorców ma powstać baza ofert pracy dla ukraińskich obywateli.

Można też pomagać indywidualnie. Pilski Bank Żywności uruchomi wkrótce subkonto, na które będzie można wpłacać pieniądze w ramach zbiórki pomocowej dla obywateli Ukrainy. Już teraz PBŻ przygotował magazyn przy ulicy Motylewskiej, do którego firmy spożywcze, instytucje i osoby prywatne mogą dostarczać żywność o przedłużonej ważności spożycia, która zostanie przekazana potrzebującym obywatelom Ukrainy.

W celu udzielenia pomocy uchodźcom przygotowywana jest lista tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jest apel o zgłaszanie się kolejnych wolontariuszy znających te języki.

Prezydent Piotr Głowski powołał zespół koordynujący pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając z terenów objętych wojną przybędą do Piły. Są wyznaczone trzy stanowiska oraz telefony kontaktowe przeznaczone zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i osób oraz podmiotów, które zechcą im pomóc:

kontakt dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, które chcą pomóc lub już pomagają obywatelom Ukrainy: Justyna Dziuba, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych – tel. 67 21 04 264 lub 668 231 015; mail: jdziuba@um.pila.pl.

kontakt dla przedsiębiorców deklarujących interwencyjne zatrudnienie obywateli Ukrainy: Magdalena Smoczyk, podinspektor do spraw promocji miasta w Biurze Prezydenta – tel. 67 34 52 367; mail: msmoczyk@um.pila.pl.

pomoc indywidualna: Marian Martenka – tel. 67 21 04 299 lub 668 203 096 ; mail: mmartenka@um.pila.pl.