Piła przyjmie kolejnych repatriantów z Kazachstanu

Kolejna polska rodzina z Kazachstanu zamieszka w Pile. Już wcześniej trafiły tutaj ich dzieci.

Piła przyjmie kolejną rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Zdecydowali tak jednogłośnie pilscy radni. Miasto zapewni im mieszkanie w centrum Piły, które będą mogli zajmować przez dwa najbliższe lata. Pomoże im też w wyposażeniu mieszkania i w pokryciu kosztów jego utrzymania. Repatrianci mogą także liczyć na pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Pozytywne doświadczenia związane z dotychczasowymi repatriacjami utwierdzają nas w przekonaniu, że warto zapraszać kolejne rodziny. Z przyjemnością podpiszę dokumenty w tej sprawie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nasi nowi mieszkańcy pojawią się w Pile na początku przyszłego roku – mówi prezydent Piotr Głowski.

Miasto w tym czasie przyszykuje im mieszkanie. Remont będzie sfinansowany z dotacji od wojewody, która pozwoli również na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD oraz innych podstawowych sprzętów.

Będzie to już ósma polska rodzina z Kazachstanu, która trafi do Piły w ramach repatriacji. Pochodzą z miejscowości Biełojarka. Jedna z nich trafiła do Kazachstanu w wieku 5 lat w czasach pierwszych wywózek. Szacuje się, że przed II wojną światową zesłano do Kazachstanu 60-70 tys. Polaków. Do dziś mieszka tam nawet 100 tysięcy Polaków. Zdecydowana większość z nich już się tam urodziła, tak jak dwójka pozostałych repatriantów.

Nasi nowi mieszkańcy nie będą sami. W Pile są już ich dzieci z wcześniejszych repatriacji – mówi Bartosz Mirowski z pilskiego ratusza.

Samorząd, który chce przyjąć do siebie repatriantów może to zrobić zapraszając konkretną rodzinę tak jak zrobiła to Piła lub wystosować zaproszenie nie wskazując nikogo konkretnego Uchwała Rady Gminy stanowiąca zaproszenie dla repatrianta musi zawierać zobowiązanie zapewnienia mu warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Z procedury repatriacyjnej mogą skorzystać osoby polskiego pochodzenia, które zostały wysiedlone z Polski w latach 30. i 40. XX wieku na tereny byłego ZSRR, ich potomkowie oraz członkowie najbliższej rodziny. Zasady tej procedury zostały określone w ustawie z 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Osoby przybywające do Polski jako repatrianci nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji. W okresie 2015-2020 do Polski przyjechało w tym trybie blisko 3000 repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin.