Piła przystąpiła do Koalicji 5 frakcji. Co to nam da?

Piła oraz 13 innych gmin należących do Związku Międzygminnego PRGOK przystąpiła do Koalicji 5 frakcji. To ogólnopolska inicjatywa wprowadzająca jednolity system edukacji oraz oznaczeń na pojemniki i opakowania produktów.

Dzięki temu mamy być lepiej uświadomieni ekologicznie. Wszystko po to, by sprostać wyzwaniu osiągnięcia w przyszłym roku segregacji 50 procent odpadów.

Dlaczego 5 frakcji?

Bo tak segregujemy nasze śmieci, wrzucając je do pojemników lub worków: żółtych, niebieskich, zielonych, brązowych i czarnych.

W ciągu półtora roku funkcjonowania Koalicji 5 frakcji dołączyło do niej już 33 członków. Wśród nich są firmy (m.in. Danone, Żabka, Carrefour, Santander, Skanska), samorządy (m.in. UM Warszawa i Kielce) oraz organizacje pozarządowe (np.: Agenda ONZ UNEP/GRID).

Koalicja 5 frakcji ma dwa główne cele. Po pierwsze – w jednolity sposób edukować w zakresie właściwego segregowania odpadów. Po drugie: rozwijać system eko-oznakowań na opakowaniach. Chodzi o to, by na opakowaniach pojawiały się piktogramy, pokazujące, co zrobić z nim, po jego zużyciu. Takie obrazkowe informacje ułatwiające segregację odpadów stosuje już wiele krajów. Teraz w akcję włącza się także Polska.

Piła oficjalnie w Koalicji

24 października do Koalicji 5 frakcji oficjalnie dołączył Urząd Miasta Piła, Związek Międzygminny (PRGOK) i Altvater Piła.

– Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie dołączyli do Koalicji 5 frakcji. Deklarujemy, że chętnie skorzystamy z wypracowanych i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych koalicjantów z innych części Polski, a także będziemy dzielić się własnymi dobrymi praktykami z zakresu edukacji ekologicznej – mówi Krzysztof Szewc, zastępca prezydenta Piły.

Zmiana eko-nawyków

– By uzyskać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu nie wystarczy ustabilizowanie zbiórki odpadów. Cztery nowe samochody z najwyższą normą spalania, które zakupiliśmy, tablice informacyjne na altanach, pojemniki do zbiórki baterii czy nawet nowe naklejki na pojemniki z informacjami o sposobie segregacji, to wciąż może być za mało. Musimy rozszerzyć nasz sposób myślenia o segregowaniu odpadów. Dlatego chcemy przyjrzeć się miejscom, gdzie odpady są wytwarzane i wspólnie z mieszkańcami tworzyć nowe metody i okazje do segregowania. O tym, co później stanie się z danym odpadem, powinniśmy myśleć już, robiąc zakupy w sklepie – tłumaczy Tomasz Bielański, Dyrektor Generalny Altvater Piła.

Pojemniki do segregacji na cmentarzu

Pierwszy przykład zintegrowanej polityki gospodarki odpadami będziemy mieli okazję obserwować już w trakcie najbliższych świąt Wszystkich Świętych. Na pilskim cmentarzu po raz pierwszy ustawione zostaną pojemniki na frakcje surowcowe, na przykład szkło czy plastik.

Koalicja otwarta na współpracę

Koalicja 5 frakcji jest odpowiedzią na postawione przed Polską przez Unię Europejską cele środowiskowe. Niewypełnienie europejskich poziomów odzysku surowcowego (w 2020 roku powinien wynosić aż 50 %) wiąże się z wielomilionowymi karami dla naszego kraju, co dotknie każdą gminę i wszystkich mieszkańców.

Inicjatorzy Kolacji przygotowali pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta, jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady.

Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość. Należą do niej urzędy miast, banki, firmy budowlane, farmaceutyczne, usługowe, sieci handlowe i związki branżowe. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nie tylko narzędzi edukacji o segregacji, ale też dostarczenie wiedzy o tym, jak wygląda system recyklingu w Polsce, co dzieje się z odpadami po odebraniu ich sprzed naszych domów. Cieszymy się, że do grona 33 niezwykle zaangażowanych organizacji dołączyło Miasto Piła i 13 okolicznych gmin – podsumowuje Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektor ds. komunikacji w ENERIS.