Piła wprowadza Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom

Rozumiejąc istotny wpływ przedsiębiorców na rozwój miasta, prezydent Piotr Głowski zdecydował o wprowadzeniu Pilskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom. Według przyjętego programu, prowadzący działalność gospodarczą, mogą liczyć na obniżenie stawki czynszu w gminnych lokalach użytkowych oraz odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii koronawirusa jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami dla przedsiębiorców. Są one spowodowane ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzonymi w ramach walki z pandemią. Wielu właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych oraz przewoźników, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

„Liczymy, że główne wsparcie wyjścia z kryzysu będzie pochodzić z ogłoszonych narzędzi w ramach „tarczy antykryzysowej”. Wspomniana Tarcza powinna być głównym instrumentem, który ma pozwolić na pokrycie strat i restart gospodarki. Mamy jednak świadomość, że tak jak kluczowy jest czas dla skutecznie przeprowadzonej kwarantanny, tak niezbędne są decyzje, które zaczną obowiązywać natychmiast. Dlatego wychodzimy z lokalną inicjatywą wsparcia dla pilskich przedsiębiorców” – zauważył po podpisaniu Zarządzenia w tej sprawie prezydent Piotr Głowski.

Przygotowany pakiet zakłada m.in. obniżenie stawki czynszu o 80% w gminnych lokalach użytkowych na czas epidemii. Uprawnionymi do skorzystania z tego narzędzia są przedsiębiorcy funkcjonujący w branżach uwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 ws. ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

O obniżenie stawki czynszu o 50% w gminnych lokalach użytkowych mogą też wnioskować najemcy, którym znacząco spadły obroty w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Urząd Miasta Piły proponuje również przedsiębiorcom uwzględnionym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 ws. ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego obniżenie stawki czynszu o 80% na najem/dzierżawę gruntu na czas epidemii na wniosek najemcy z branży uwzględnionych ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

O 50% zwolnienie z czynszu za najem/dzierżawę gruntu będą mogli się starać przedsiębiorcy, którym znacząco spadły obroty w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Kolejnym narzędziem z Pilskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom jest odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości najpóźniej do 15 grudnia 2020. Wnioski podatnika-przedsiębiorcy w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualne.

“Jestem przekonany, że jest to jedna z bardziej przemyślanych i skutecznych samorządowych ofert wsparcia przedsiębiorczości na ten trudny czas w Polsce. Procedura i sam wniosek są zaprojektowane, tak aby można je rozpocząć i przeprowadzić możliwie szybko i w granicach prawa” – dodał Prezydent Piły.

Zarządzenie Nr 685(98)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych jest już dostępne na stronie www.pila.pl. W najbliższych dniach zostaną udostępnione odpowiednie wnioski.

źródło:UM Piła