Pilski Budżet Obywatelski: Zgłoś swój pomysł!

Ruszyła kolejna, szósta już edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Piły mogą zgłaszać swoje pomysły do 27 lipca. Do wydania są 3 miliony złotych. Pomysł może zgłosić każdy, kogo wizję poprze przynajmniej 15 osób. W tym roku nowość: głosować mogą wszyscy mieszkańcy Piły – także dzieci, w imieniu których głos oddawać będą rodzice.

Podobnie, jak w poprzednich latach, projekty będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza to zadania, których koszt realizacji wyniesie do 30 tys. zł. Koszt realizacji zadań umieszczonych w drugiej grupie powinien zmieścić się w przedziale 30 tys. zł do 300 tys. zł. Zgodnie z zasadami na każdym osiedlu powinno zostać zrealizowane przynajmniej jedno zadanie małe (do 30 tys. zł) i jedno zadanie osiedlowe (do 300 tys. zł). Zasada ta nie dotyczy osiedli Gładyszewo i Motylewo. Te w przypadku zadań osiedlowych zostaną połączonej w jeden obszar konsultacyjny.

Do tej pory w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano m.in. 3000m dróg, 6000m chodników, 9 parkingów i 7 placów zabaw. Teraz czas na kolejne pomysły, które zgłaszać można do 27 lipca. Do 9 września trwać będzie weryfikacja wniosków, a potem rozpocznie się głosowanie. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 wniosków i poprzeć 5 propozycji. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Piły, którzy mają numer PESEL (za dzieci głosują rodzice).

Jeśli nie wiemy dokładnie, ile zgłaszany przez nas projekt może kosztować oraz czy jego realizacja będzie odbywała się na gruncie gminy, urzędnicy pomogą nam zweryfikować wniosek i wycenić koszty.
Do zgłoszenia propozycji potrzebny jest formularz, który można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta, ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie urzędu. Do zadań zgłoszonych w formie elektronicznej należy dołączyć skan strony z listą poparcia danej propozycji.  Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe.

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Równolegle z naborem projektów prowadzony jest nabór do Komisji Konsultacyjnej. Jej zadaniem będzie wpisanie do systemu elektronicznego głosów oddanych za pośrednictwem kart papierowych. Aby zgłosić się do pracy w Komisji należy do 27 lipca br. należy wypełnić i dostarczyć zgłoszenie.