Pilskie Muzeum Wojskowe z nowym eksponatem

Pilskie Muzeum Wojskowe wzbogaciło się o kolejny unikalny eksponat związany z historią Piły. Jest to gąsienica od trenażera czołgowego MPG-69 czyli konstrukcji treningowej, która pomagała w szkoleniu młodych czołgistów, a która skonstruowana została w Pile.

– Jeszcze przed falą upałów udało nam się pozyskać do naszych zbiorów oryginalną gąsienicę od MPG-69 używanego w pilskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej. Zerwany fragment gąsienicy przekazał nam Pan Edward Poręba, który był kierownikiem zakładu techniki kierowania wojskowymi pojazdami mechanicznymi w WOSS – mówi Przemysław Olszyński, dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego. – Gąsienica przeleżała w ziemi ponad 40 lat, teraz po oczyszczeniu i zabezpieczeniu wzbogaci naszą wystawę stałą poświęconą 100. letnim tradycjom polskiego wojskowego szkolnictwa motoryzacyjnego.

Warto dodać, że konstrukcja trenażera czołgowego MPG-69 powstała w Pile. Mały Pojazd Gąsienicowy – trenażer czołgowy skonstruowany został w końcu lat 60., w pilskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej. Później produkowany był seryjnie.

Szkolenie podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile w zakresie nauki jazdy pojazdami gąsienicowymi generowało spore koszty w postaci paliwa i materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo pojazdy przejeżdżające w ciągu roku tysiące kilometrów były narażone na uszkodzenia związane z błędami kursantów doskonalącymi technikę jazdy.

Wbrew pozorom, niedoświadczony kierowca może bardzo łatwo uszkodzić potężny czołg, co wiąże się z poważnymi i kosztownymi naprawami, wyłączającymi pojazd z procesu szkolenia na dłuższy okres.

W pilskiej szkole powstało kilka zespołów naukowo – badawczych i naukowo – konstrukcyjnych. W jednej z takich komórek został opracowany Mały Pojazd Gąsienicowy, mający cechy typowego trenażera, służącego do nauki jazdy czołgami rodziny T-54 / T-55 i ciągnikiem artyleryjskim polskiej produkcji D-350 MAZUR. Konstruktorem i pomysłodawcą budowy pojazdu, który pozwoli doskonalić kursantom technikę jazdy i znacząco zmniejszy koszty szkolenia, był płk mgr inż. Zbigniew Węglarz.