Pływające pomosty na Nowej Plaży

We wtorek, 6 listopada, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki oraz Skarbnik Gminy Joanna Zieńko podpisali umowę o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę pomostów pływających na „Nowej Plaży” przy jeziorze Sarcz w Trzciance.

Podczas podpisania umowy, Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Nowe pomosty pływające, na które gmina Trzcianka otrzyma dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł, mają powstać do rozpoczęcia przyszłego sezonu letniego.