Po pół wieku Miasteczko Krajeńskie znów będzie miastem

Pół wieku Miasteczko Krajeńskie czekało na przywrócenie praw miejskich, które straciły po reformie administracyjnej z 1973 r. Będzie wśród 15 miejscowości, które od 1 stycznia zyskają nowy status. Tym samym liczba miast w Polsce zwiększy się do 979. 

Miasteczko Krajeńskie posiadało prawa miejskie od  1475 roku nadane najprawdopodobniej przez Kazimierza Jagiellończyka. W związku z reformą administracyjną 1 stycznia 1973 r. Miasteczko Krajeńskie utraciło status miasta, a  jako miejscowość zostało włączone do gminy Białośliwie. Dyskusje nad przywróceniem Miasteczku praw miejskich toczyła się od 1992 roku. Jednak dopiero w sierpniu 2021 r. do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie wpłynął wniosek mieszkańców oraz sympatyków gminy Miasteczko Krajeńskie o wszczęcie procedury odzyskania praw miejskich.

Koszty przywrócenia statusu miasta nie są wysokie. Trzeba będzie wymienić pieczęcie urzędowe, pieczątki, szyldy na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie są to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy. Nie zwiększy się liczba urzędników, ani ich wynagrodzenie. Nie zmieni się również liczba radnych, którą określa Kodeks Wyborczy. 

Nowe wybory na burmistrza nie będą potrzebne. Zmieni się tylko nazwa organu wykonawczego gminy – z Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie na Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie. Również radni będą pełnić swoje funkcje do końca kadencji w kwietniu 2024 r. 

Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności. W nowych przypadkach zmieni się nazwa organu wydającego z Wójta Gminy na Burmistrza Miasta i Gminy. Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie. 

Co Miasteczko Krajeńskie oprócz prestiżu zyska na statusie miasta? Zwiększy się możliwość ubiegania się środki zewnętrzne przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Jako miasto zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie.