Pociągi wrócą na trasę Czarnków-Rogoźno?

„Reaktywacja połączenia kolejowego na linii Czarnków-Rogoźno jest jednym z naszych priorytetów” – powiedział podczas konferencji w Pile Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Decyzja w sprawie inwestycji jednak jeszcze nie zapadła, nie ma też jeszcze pewności co do źródła finansowania tego przedsięwzięcia.

O przywróceniu ruchu pociągów osobowych na trasie Czarnków-Rogoźno mówi się od dłuższego czasu. Dzięki m.in. aktywnym działaniom samorządowców udało się zdobyć przychylność Zarządu Województwa Wielkopolskiego w tej kwestii.

Temat reaktywacji tego połączenia kolejowego powrócił podczas konferencji prasowej w Pile, na którą poseł Krzysztof Paszyk zaprosił m.in. Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka.

– Reaktywacja linii kolejowej z Czarnkowa do Rogoźna to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, w sprawie którego współpracujemy z lokalnymi samorządami, opracowując określone analizy. Podejście do takiej inwestycji wymaga bowiem szerokiego uzasadnienia. Wyliczenia zarówno biznesplanu, jak i badania czy na tej linii występują rzeczywiście potencjalne potoki podróżnych – oświadczył Wojciech Jankowiak.

Jak oznajmił wicemarszałek wstępne analizy potwierdziły celowość przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Czarnków – Rogoźno. Dodał jednak, że niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych badań, które już zostały zlecone. Mają zostać zrealizowane w drugiej połowie tego roku.

Choć przywrócenie linii jest dla samorządu wojewódzkiego priorytetem, to nadal inwestycja stoi pod znakiem zapytania. Najbardziej ogólnie szacowany koszt tego zadania to kilkaset milionów złotych wobec czego samorząd województwa zamierza szukać możliwości współfinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych.

– Dziś nie wiemy jeszcze czy w nowej perspektywie finansowej środków z Unii Europejskiej w Programie Regionalnym [który ostatecznie jest w dyspozycji Marszałka Województwa – przypis. Red] będą w ogóle pieniądze na inwestycje kolejowe. Jeśli będą to decyzja o realizacji tego zadania już jest podjęta – podkreślił Jankowiak. – Mówi się jednak również, że być może będą one skoncentrowane wyłącznie w programach krajowych i wówczas będziemy musieli „pukać” po pieniądze do strony rządowej. Wtedy tym bardziej trzeba być przygotowanym z argumentacją i dokumentami – dodaje.

Jak poinformował Jankowiak, ostateczne decyzje w sprawie reaktywacji linii kolejowej Czarnków- Rogoźno zapaść mają najpóźniej pod koniec tego roku, lub na przełomie 2020 i 2021 roku.


Podczas wizyty w regionie pilskim wicemarszałek wraz z posłem Krzysztofem Paszykiem i samorządowcami zapoznali się również ze stanem zaawansowania prac przy jednej z największych inwestycji realizowanych przez samorząd województwa na terenie północnej Wielkopolski. Chodzi o przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 123 na trasie Huta Szklana – Przesieki. Zadanie o wartości prawie 80 milionów złotych usprawnić ma komunikację mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z drogą krajową nr 22.

fot. Lichen99/wikimedia/CC BY-SA-40