Poczekalnia nieczynna. Trwa remont dworca PKP w Krajence

Do 30 czerwca nieczynne będą pomieszczenia poczekalni na dworcu PKP w Krajence.

Urząd Gminy Krajenka informuje, że rozpoczęły się roboty budowlane, w ramach zadania pn. Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe.

W związku z powyższym zamknięte będą pomieszczenia poczekalni dla podróżnych od 4 lutego do 30 czerwca 2021 r.

Pasażerowie proszeni są o wyrozumiałość.

Przypomnijmy wartość umowy wynosi 137 810,77 zł, z czego kwotę 117 139,15 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont części pomieszczeń budynku dworca PKP w Krajence, tj. poczekalni, korytarza, kasy i toalety.

Wykonawcą robót jest firma Art – Bulding Artur Żak ze Złotowa.


źródło: UGiM Krajenka, Paweł Brzeziński