Ponad 11 milionów na Plac Pocztowy

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, w obecności Skarbnika Gminy Joanny Zieńko, podpisał umowę między Gminą Trzcianka a Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, na pozyskanie środków finansowych w wysokości 11 266 307,96 zł na zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowaniem terenu Targowiska Miejskiego z terenami przyległymi.
Podpisanie umowy jest pozytywnym zakończeniem długiego cyklu, w którym niezbędne było przygotowanie wielu dokumentów, wykonanie projektu, wykupienia terenu od PKS Wałcz oraz złożenia wniosku.

Niebawem rozstrzygnięty zostanie przetarg i wybrany wykonawca tej historycznej inwestycji, największej w minionym 25-leciu trzcianeckiego samorządu.