Ponad 42 miliony dla byłych PGR-ów

Ponad 440 milionów złotych. Tyle rządowych środków trafi do samorządów w Wielkopolsce na terenie których funkcjonowały kiedyś PGR-y. W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR dofinansowanie otrzyma łącznie 210 projektów, w tym 11 projektów z powiatu pilskiego i 13 z powiatu złotowskiego.  Łączna wartość dofinansowania tych projektów to ponad 42 mln złotych.

O wsparcie w tej edycji programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

W powiecie pilskim w ramach trzeciego rozdania najwięcej, bo blisko 3,6 mln złotych otrzymała gmina Szydłowo. Pieniądze pójdą na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance. To było również dobre rozdanie dla gminy Łobżenica, która otrzymała ponad 3,4 mln na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym.

Powiat pilski otrzymał blisko 3 mln złotych na modernizację drogi powiatowej Nowy Dwór – Leżenica. Do Wysokiej trafi blisko 2,9 mln złotych, które gmina zainwestuje w sieć wodociągową, kanalizacyjną i deszczową w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej.

Gmina Ujście otrzymała 1,4 mln złotych na budowę boisk sportowych w Byszkach, Chrustowie i Jabłonowie oraz 975 tys. złotych na modernizację placów zabaw na terenie gminy. Dwa czeki trafiły również do Wyrzyska – jeden opiewający na 2 mln złotych na budowę dróg w Rudzie i Gleśnie, drugi – milionowy – na budowę drogi gminnej w Falmierowie.

Gmina Miasteczko Krajeńskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,2 mln złotych, które w całości wyda na przebudowę drogi gminnej w Brzostowie. Z kolei gmina Białośliwie ponad 2 mln złotych włoży w rozbudowę stacji uzdatniania wody w Nieżychowie. Do Kaczor trafi blisko 1,5 mln złotych, które gmina planuje wydać na budowę ścieżki rowerowej Krzewina-Dziembowo.

Listę beneficjentów w powiecie złotowskim otwiera gmina Złotów, która otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:  blisko 1,5 mln złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy oraz 1,4 mln złotych na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Dworze i  i Dzierzążenku. Niewiele mniej, bo ponad 2,7 mln złotych trafi do powiatu złotowskiego: 1,9 mln złotych na przebudowę dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w Świętej, Radawnicy, Brzeźnicy, Tarnówce i Starej Wiśniewce oraz blisko 800 tys. złotych na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotowie.

Kolejna na liście gmina Zakrzewo otrzyma ponad 2,5 mln złotych, które planuje wydać na termomodernizację sal wiejskich w Głomsku i Kujanie – blisko 1,7 mln złotych oraz budowę oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej i  placu rekreacyjnego w Zakrzewie – ponad 880 tys. złotych. Niewiele mniej, bo blisko 2,5 mln złotych otrzyma gmina Lipka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce. 2,4 mln złotych trafi w tym rozdaniu do gminy Tarnówki: 1,6 mln złotych na modernizację stacji uzdatniania wody w Bartoszkowie oraz 800 tys. złotych na przebudowę drogi gminnej w Annopolu.

Gmina Okonek otrzyma blisko 2 mln złotych, które zainwestuje w modernizację stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie. Niewiele mniej trafi do Jastrowie na modernizację oczyszczalni ścieków. Z kolei gmina Krajenka swoje 1,4 mln złotych planuje przeznaczyć na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie sołectwa Krajenka Wybudowania.