Powiat zwiedzisz z aplikacją

Powstają plany utworzenia mobilnej aplikacji turystycznej, ułatwiającej odkrywanie ziemi chodzieskiej zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym nasz powiat.

Projekt zainicjował wicestarosta Mariusz Witczuk, a we współpracę zaangażowali się już chodzieski oddział PTTK oraz twórca facebookowej strony „Chodzież na mapach”.

W starostwie odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego zarysowana została koncepcja. Stojąca na ulicy Dworcowej w Chodzieży (od strony dworca PKP) tablica informacyjna ma zostać odnowiona i wyposażona w zupełnie nową mapę turystyczną. Docelowo znaleźć ma się tam również kod, kierujący użytkowników smartfonów do mobilnej aplikacji, poświęconej zwiedzaniu powiatu chodzieskiego. Oczywiście, dostęp do niej byłby rozpowszechniony też w wielu innych źródłach. Aplikacja miałaby obejmować przede wszystkim trasy turystyczne i miejsca warte odwiedzenia, a w perspektywie również aktualne wydarzenia na terenie powiatu, baza noclegowa i inne funkcjonalności.

– Chciałbym, żeby to narzędzie było wykorzystywane przez mieszkańców powiatu, ale także turystów, którzy szukają łatwo dostępnej i przejrzystej informacji – wyjaśniał wicestarosta. – Musimy się do tego gruntownie przygotować, począwszy od pracy w terenie, a więc zrewidowania szlaków i naniesienia ich na cyfrowe mapy.

W tym ma pomóc chodzieski oddział PTTK oraz twórca „Chodzież na mapach” Michał Pawłowski, którzy już zadeklarowali chęć współpracy. O postępach będziemy informować.