Powstaje ośrodek dla osób z autyzmem

Powiat Pilski zdobył dotację w wysokości ponad 353 tys. złotych na budowę oddziału Środowiskowego Domu Pomocy Caritas w Pile, który powstanie na terenie parafii w Motylewie. Docelowo będzie się tam rehabilitować 15 osób.

Inwestycja zrealizowana w ramach programu „Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018.“

W powiecie pilskim do tej pory nie ma żadnej placówki, która prowadziłaby opiekę dzienną dla osób z tego typu zaburzeniami, jak autyzm. To będzie nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny prowadzony przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas przy ul. Kossaka w Pile. Tu pracują dobrzy fachowcy, którzy mają duże doświadczenie w opiece i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Obecnie do  Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas uczęszcza 35 osób, ale z innego rodzaju zaburzeniami niż autyzm.

Takiego oddziału nam bardzo brakowało – przyznała Iwona Thiel kierownik WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritasu.

Oddział w Motylewie będzie ośrodkiem dziennym, otwartym 5 dni w tygodniu, dostępny dla podopiecznych i ich bliskich przez 8 godzin codziennie.W ramach projektu na oddział dla osób z autyzmem zostaną zaadaptowane pomieszczenia budynku plebani parafii  w Motylewie. Budynek jest już gotowy, podobnie projekt adaptacji pomieszczeń. Powstaną w nim: sala rehabilitacyjna – tu odbywać się będą ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną i integrację, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa; kącik sanitarny i socjalny.

Dzięki działalności nowego oddziału Środowiskowego Domu Samopomocy w Motylewie osoby cierpiące na zaburzenia ze spectrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi znajdą wsparcie i pomoc, a także będą mogły rozwijać swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Będą tam miały zapewnioną pomoc terapeutyczną, psychologiczną i psychiatryczną. Profesjonalna rehabilitacja z pewnością pomoże im lepiej funkcjonować w codziennym życiu – mówi Michał Hoga, psycholog z Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas.