Powstaje Pilska Sieć Defibrylatorów. Masz w firmie urządzenie AED? Zgłoś to!

Urząd Miasta Piły, wspólnie z pomysłodawcami, strażą miejską i policją pracują nad rozmieszczeniem 14 nowych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej. Jest to zadanie, które zrealizowane zostanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Celem akcji jest takie rozmieszczenie urządzeń, by dostęp do wczesnej defibrylacji był możliwy dla jak największej liczby mieszkańców Piły. Jednocześnie trwa budowa pilskiej sieci defibrylatorów automatycznych.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję budowy sieci defibrylatorów. Jeśli posiadacie na terenie swojego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji urządzenie (urządzenia) AED, prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu na mapie AED Piły pojawi się odpowiedni znacznik – apelują pomysłodawcy.

Zgłoszenia już istniejących defibrylatorów posłużą również do optymalnego rozlokowania nowych urządzeń na terenie Piły. Dzięki temu powstanie mapa rozmieszczenia defibrylatorów AED, która będzie dostępna w aplikacji.

Jedną z instytucji, która już włączyła się w akcję budowy sieci defibrylatorów, jest Altvater Piła.

Zarówno Altvater z siedzibą na Łącznej, jak i instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przekształcania Odpadów w Kłodzie, już takie urządzenia posiada. Co ważne, z urządzeń tych mogą korzystać, w razie potrzeby, nie tylko pracownicy, ale także mieszkańcy. Wystarczy wejść na teren zakładu i zapytać o defibrylator.

Warto wiedzieć, że szanse na przywrócenie krążenia wzrastają o 70 procent, jeśli podczas resuscytacji użyjemy AED.

***
Firmy, bądź instytucje, które chcą zgłosić posiadane urządzenie AED, proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w formie tradycyjnej, na adres:

Zgłoszenia do pobrania pod adresem internetowym:
http://www.pila.pl/files/file/Aktualnosci/2021/7-lipiec/zgloszenie.pdf


Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64-920 Piła
lub elektronicznej: bp@um.pila.pl

Tel. 660 486 857, e-mail: bp@um.pila.pl

Zgłoszenia można przesyłać do 16 lipca.