Prawie 10 milionów na inwestycje w 2018 roku

Rada Miasta i Gminy Margonin uchwaliła budżet na 2018 r. Budżet zaproponowany radnym przez burmistrza Janusza Piechockiego zyskał akceptacje radnych.

Warto wskazać, że od momentu przedłożenia projektu budżetu radnym, do dokumentu zostały wprowadzone autopoprawki, uwzględniające sugestie i oczekiwania radnych. W 2018 r. dochody Gminy Margonin wyniosą 39.593.474,15 zł a wydatki 38.744.725,15 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosą prawie 10 milionów zł i stanowią 25 procent wszystkich wydatków.

Jak podkreśla burmistrz, takie wskaźniki udaje się osiągnąć dzięki utrzymywaniu wydatków bieżących na racjonalnym i porównywalnym poziomie. Dzięki temu znaczną część dochodów udaje się przeznaczyć na inwestycje.

Jednymi z najważniejszych inwestycji w 2018 roku będzie budowa 5,5 kilometra dróg asfaltowych. Powstaną drogi w Sułaszewie, Klotyldzinie, ulica Strzelecka i Rolna w Margoninie. Dodatkowo na drogę w Sułaszewie samorząd pozyskał dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 milionów złotych.

Podobną kwotę czyli 2 miliony udało się pozyskać na budowę centrum kultury w Margoninie i budowę świetlicy w Lipinach. Łączna wartość tych zadań to ponad 4 miliony złotych. Ponadto kontynuowana będzie rozbudowa kompleksu zjeżdżalni za kwotę ponad 1,3 miliona. Przewidziano także środki na budowę ścieżki pieszo – rowerowej do Bugaju oraz zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Margonin.

W budżecie nie zabrakło miejsca na wsparcie rodzin. Gmina Margonin jako pierwsza w powiecie wprowadza becikowe rzeczowe za urodzenie dziecka o wartości 1 tyś zł.

Radni budżet uchwalili jednogłośnie.

/źródło: UMiG Margonin/