Prawie 8 milionów na rewitalizację Chodzieży!

Stworzenie Alei Gwiazd Jazzu i parku „Wypoczywaj z kulturą” oraz zmianę zagospodarowania kwartału wewnątrz fyrtla Żeromskiego przewiduje projekt „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”.

We wtorek, 23 kwietnia, w Chodzieży Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Gursz, Burmistrz Chodzieży podpisali umowę na dofinansowanie środkami unijnymi przedsięwzięcia wartego blisko 8 milionów złotych. Gmina Miejska w Chodzieży pozyska na swój projekt blisko 6 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Chodzież.

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Strzelecka, a tereny w jej otoczeniu zostaną zagospodarowane w celu stworzenia Alei Gwiazd Jazzu. Wyremontowany zostanie m.in. plac manewrowy na końcu ul. Strzeleckiej, zamontowane zostaną rzeźby przedstawiające instrumenty z zakresu muzyki jazzowej oraz rzeźba będąca częścią szlaku „Chodzieskiej Porcelany”. W tym rejonie powstanie również plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Projekt zakłada również zmianę zagospodarowania parku przy Bibliotece Miejskiej celem stworzenia parku „Odpoczywaj z kulturą” wraz z przeniesieniem do niego zabytkowego lamusa tkackiego. W tym rejonie stanie m.in. specjalny kontener, który pełnił będzie funkcję biblioteki plenerowej, przygotowane zostanie teren pod kino plenerowe, a od strony ulicy Składowej zbudowany zostanie parking. Ciekawostką jest fakt, że w tym rejonie, w ramach szlaku „Chodzieskiej Porcelany” część nawierzchni chodnika wykonana zostanie z elementów tłuczonej ceramiki i porcelany.

Rewitalizacja obejmie również kwartał wewnątrz fyrtla Żeromskiego, w tym przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Powstanie tam m.in. plac zabaw oraz pojawią się rzeźby z motywem ceramiki.

Ostatnim elementem jest przebudowa pawilonu przy ul. Jagiellońskiej 5, w którym to powstać ma Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji. Obiekt poddany zostanie kompleksowemu remontowi oraz termomodernizacji.