Prezes Polonii: Albo dotacja z miasta, albo Polonia w tym roku już nie pojedzie

Prezes pilskiej Polonii Tomasz Soter apeluje do prezydenta Piły o podpisanie umowy na dotację i przekazanie pieniędzy dla klubu z miasta. W przeciwnym razie klub zostanie wycofany z tegorocznych rozgrywek.

Apel jest następstwem decyzji pilskiego ratusza o wstrzymaniu przekazania dotacji z miasta dla klubu. Podpisanie umowy miało nastąpić w minionym tygodniu. Miasto odstąpiło jednak od niego. Później prezydent Piotr Głowski poinformował, że ratusz zawiadomił w sprawie pilskiej Polonii prokuraturę. Powodem tej decyzji miały być nieprawidłowości w rozliczeniu przez klub ubiegłorocznej dotacji z miasta.

Tym samym przekazanie pieniędzy dla Polonii zostało zawieszone, do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.

Wczoraj (wtorek) prezes Klubu Żużlowego „Polonia Piła”  Tomasz Soter skierował do Prezydenta Piły  Piotra Głowskiego apel, w którym domaga się podpisania umowy i wypłacenia dotacji. Następstwem odmowy ze strony miasta będzie wycofanie klubu z tegorocznych rozgrywek.

Apel Prezesa Klubu Żużlowego „Polonia Piła” do Prezydenta Piły p. Piotra Głowskiego

Apeluję do Pana Prezydenta o niezwłoczną realizację treści Zarządzenia Nr 1596(318)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Klubowi Żużlowemu Polonia Piła wsparcia na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2018 r.

Uzasadnienie
Od 8 dni klub czeka na wyznaczenie terminu na podpisanie umowy dzięki, której będzie możliwy przelew przyznanych nam / do tej pory zarządzenie przyznające nam dotację  obowiązuje/ dotacji  na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

Klub Żużlowy „Polonia Piła” wywiązał się z warunków umowy na wcześniejsze dotacje. Pojawiające się w mediach komunikaty, iż prezydent Piotr Głowski złożył doniesienie do organów ścigania na jego zdaniem niewłaściwe rozliczenie dotacji w latach wcześniejszych do czasu ewentualnego prawomocnego skazania za rzekomo sfałszowaną fakturę /może to potrwać kilkanaście miesięcy/ nie może stanowić samodzielnej przesłanki do blokowania przyznania klubowi publicznych środków. Zgodnie z wcześniej zawieranymi umowami Prezydent Piły może kontrolować wydatkowanie dotacji na każdym etapie i tak czynił. Nigdy do tej pory nie kierowano żadnych zastrzeżeń wobec klubu w tym zakresie. Rozliczaliśmy wszystko zgodnie z sugestiami i poleceniami Prezydenta Piły. Fakt nagłośnienia medialnego złożonego na nas donosu odbieramy jako próbę zdyskredytowania naszego klubu w oczach opinii publicznej. Wszelkie wątpliwości należy oczywiście rozstrzygać i wyjaśniać. Jednak medialna nagonka przed ewentualnym wyjaśnieniem i osądzeniem sprawy przez powołane do tego instytucje w naszej ocenie była działaniem nieuprawnionym.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podpisanie stosownej umowy do dnia 26.07.2018 roku do godziny 12.00. Związane jest to bezpośrednio z tym, że do godziny 14.00 musimy zgłosić skład zawodników na mecz ligowy, który zostanie rozegrany w najbliższy weekend. W przypadku odmowy podpisania umowy nie pojedziemy na mecz i wycofamy drużynę z tegorocznych rozgrywek.

Jednocześnie wyrażam sprzeciw wobec prób destabilizacji działania naszego klubu poprzez podejmowanie zakulisowych rozmów z różnymi osobami, wynikiem których ma być zmiana władz klubu. Władze klubu „Polonia Piła” działają, między innymi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Na podstawie tych przepisów zgodnie z przepisami Konstytucji i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych ingerencja Prezydenta Miasta Piły w skład naszego stowarzyszenia jest niedopuszczalna i prawem zabroniona, a tak odbieramy sygnały, które do nas docierają. Zmienić władze klubu mogą tylko jego członkowie podczas stosownego zebrania zwołanego zgodnie z przepisami prawnymi i aktualnym statutem naszego klubu. Jeszcze raz akcentuje i podkreślam, że chcę szczegółowego wyjaśnienia spraw będących przedmiotem doniesienia, a jeżeli okaże się, że wystąpiły jakieś nieprawidłowości to również jako klub wyciągniemy konsekwencje wobec winnych.

Prezes KŻ Polonia Piła
Tomasz Soter