PRGOK: od kwietnia drożej za śmieci

W czwartek, 27 lutego, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „PRGOK” przyjęło kilka ważnych uchwał systemowych, które wejdą w życie 1 kwietnia. Najważniejsze zmiany to obowiązkowa segregacja oraz nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Za śmieci segregowane zapłacimy 30 zł od osoby (dotąd 15 zł). Jeśli nie będziemy segregować, czeka nas opłata podwyższona – 60 zł od osoby (do tej pory – śmieci niesegregowane kosztowały 35 zł). Kara dotkliwa może być zwłaszcza w przypadku zabudowy wielorodzinnej, dlatego baczniej należy zwracać teraz uwagę na to, czy sąsiedzi segregują śmieci…

Trzeba segregować!
Od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady. W składanej deklaracji nie będzie już możliwości zgłoszenia nieselektywnej zbiórki odpadów. Jeśli kontrola wykaże, że źle oddzielamy pięć frakcji, nałożona zostanie na nas opłata karna za miesiąc, w którym stwierdzono złą segregację. Kara wynosi 60 zł od osoby.

Dlaczego podwyżki?
Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów została uchwalona na 30 złotych od osoby w gospodarstwie domowym. Dlaczego tak duża podwyżka jest konieczna?

– Wzrost cen dotyczy samorządów w całej Polsce, które muszą spełnić nowe wymagania ustawowe. Na wyższe opłaty ma wpływ więcej czynników, które są niezależne od gmin. Skokowo wzrosła ma przykład opłata marszałkowska, ze 170 złotych w 2018 roku do 270 złotych w roku obecnym – tłumaczy Małgorzata Sypuła, przewodnicząc Związku Międzygminnego PRGOK. – Znacznie wzrosły także koszty pracy oraz ceny benzyny i prądu. Ustawodawca wymusił również przepisami przeprowadzenie kosztownych inwestycji, jak choćby konieczność zainstalowania monitoringu. Zmieniła się również sytuacja na rynku wtórnym. Kiedyś to firmy płaciły za makulaturę, plastik czy frakcję wysokoenergetyczną, a dzisiaj sytuacja jest odwrotna i trzeba płacić za ich odbiór – dodaje. – Rachunek ekonomiczny jest nieubłagalny. System musi się sam finansować – mówi.

Ulga za kompostownik
PRGOK wprowadza ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga dotyczyć będzie osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, które maj własny kompostownik. Ulga to 50 groszy miesięcznie od osoby. Posiadanie kompostownika należy zgłosić, wypełniając deklarację, która będzie można pobrać ze strony internetowej PRGOK (deklarację wystarczy wysłać za potwierdzeniem odbioru; można złożyć ją również elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego).

Nieruchomości niezamieszkałe
Od 1 kwietnia właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, właściciele domków letniskowych, ogrody działkowe) zobowiązani będą do samodzielnego podpisania umowy z firmą, która posiada pozwolenie na odbierania odpadów komunalnych. Rejestr takich firm wkrótce znajdzie się na stronie internetowej PRGOK.

Warto dodać, że Związek będzie prowadził kontrole i w imieniu gmin sprawdzał, czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z legalnie działającym podmiotem.

9 milionów kredytu
– Mimo podniesienia stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i mimo korzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego, na mocy którego Gmina Szydłowo musi zapłacić naszemu Związkowi blisko 1,5 miliona złotych, sytuacja finansowa PRGOK wymaga zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia deficytu. Szacujemy, że deficyt na koniec roku wyniesie on około 9 milionów złotych – poinformowała Małgorzata Sypuła.

Podczas konferencji prasowej przewodnicząca ZM PRGOK sprostowała również informację, którą w ostatnim czasie na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił starosta pilski. Dotyczy ona kosztów wyprodukowania i emisji spotu informacyjnego w telewizji Asta.

– Produkcja i emisja spotu kosztowały 7626,00 złotych brutto, a nie, jak podawał pan starosta, 15 tysięcy złotych – powiedziała Małgorzata Sypuła.
Zapewniła jednocześnie, że do końca 2020 roku wszystkie gminy tworzące PRGOK pozostaną w Związku. Co będzie dalej?

„Nie mamy wpływu na to, jakie decyzje podejmą samorządy” – Poinformował PRGOK w materiale przygotowanym dla mediów.