PRGOK podnosi ceny. Od kwietnia drożej za wywóz śmieci w Pile i regionie.

Od kwietnia za odbiór odpadów komunalnych zapłacimy dużo drożej. W piątek, 22 lutego, uchwałę dotyczącą m.in. podwyżek przyjęło Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Podwyżki dotyczyć będą zarówno odbioru odpadów segregowanych, jak i niesegregowanych. W tym drugim przypadku podwyżka sięgnęła 133 procent! Obecnie miesięczna opłata za osobę wynosiła 15 złotych, od kwietnia wyniesie 35 złotych. Opłata za odbiór odpadów segregowanych od kwietnia wzrośnie o połowę. Do tej pory wynosiła ona 10 złotych za osobę, a podwyższona zostanie do 15 złotych.

Podwyżki opłat spowodowane są m.in. wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów na składowiskach, wzrostami tzw. opłat marszałkowskich, a także wzrostem cen energii elektrycznej, czy wyższymi kosztami pracowniczymi w tym m.in. wzrostem płacy minimalnej.

Od kwietnia zmieni się też sposób uiszczania opłat za odbiór śmieci. Opłaty pobierane będą „z góry” za dany miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca.