Profesjonalne szkolenie to podstawa sukcesu!

Z WIOLETTĄ ŻYBORT, dyrektorem Placówki Kształcenia Ustawicznego, właścicielem firmy EURO Consulting, rozmawia Gabriela Ciżmowska.

Sześć lat temu stworzyła pani firmę, która jest dziś jednym z liderów rynku szkoleniowo-doradczego. Na swoim koncie macie wiele projektów zakończonych sukcesem. Działacie na terenie całej Polski, a waszą domeną jest pozyskiwanie funduszy unijnych. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło…

Zawsze interesowała mnie Unia Europejska. Wejścia Polski do UE w 2004 roku to było dla mnie wielkie, osobiste święto. Interesowały mnie zarówno struktury Unii Europejskiej, jak i jej sposób funkcjonowania oraz aktywność. Podnosiłam swoją wiedzę na ten temat, brałam udział w szkoleniach, interesowałam się konkursami unijnymi. I choć pracowałam w innej branży, w 2011 roku postanowiłam związać się z firmą, która zajmowała się funduszami unijnymi. Po krótkim czasie zdecydowałam się na skok na głęboką wodę i 1 lutego 2014 roku uruchomiłam własną działalność gospodarczą, w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa biznesowego, jako podwykonawca innych podmiotów. Pierwsze projekty konkursowe, najpierw do Urzędu Wojewódzkiego następnie do Marszałkowskiego, a później już na szczeblu ministerialnym składałam od 2016 roku. Od tamtego czasu regularnie aplikuję o unijne środki i nie bez satysfakcji mogę powiedzieć, że w ciągu 6 lat udało nam się pozyskać około 26 milionów złotych i z powodzeniem rozliczać. Środki zostały przeznaczone na projekty aktywizacyjne i dotacyjne, dzięki którym przeszkoliliśmy 2000 osób. Działamy na terenie całej Polski, ale około 70 procent naszych projektów realizowanych jest w Wielkopolsce, co oznacza, że pieniądze pozyskane z UE pozostają w naszym województwie. Mamy w Polsce kilka biur, ale serce firmy, od samego początku, bije w Pile.

Przyznam, że liczby oraz zakres działalności robią wrażenie. Wspomniała pani, że funkcjonuje w dwóch podstawowych obszarach, którymi są projekty aktywizacyjne i dotacyjne. Dla kogo są one przeznaczone?

Zakres naszej działalności jest szerszy, ale faktycznie podstawowym obszarem naszej pracy jest realizacja projektów unijnych, w ramach których aktywizujemy tę część społeczności, która jest bezrobotna lub zagrożona utratą pracy.

Jeśli chodzi o część dotacyjną, to przeznaczona jest ona dla osób przedsiębiorczych, którym przyznajemy dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a później pomagamy tę działalność utrzymać. Dość powiedzieć, że w ciągu dwóch lat, dzięki naszej pomocy, w samej Wielkopolsce powstało 65 podmiotów gospodarczych.

Kto może skorzystać z waszej pomocy?

To zależne jest od tego, jaki aktualnie projekt realizujemy. Grupa docelowa może być różna i zależy od zapisów konkursowych. Aktualnie realizujemy na przykład projekt dotacyjny dla osób zagrożonych utratą pracy nie z winy pracownika, w którym przyznaliśmy 25 dotacji. Jakie dokładnie warunki trzeba spełniać, by skorzystać z danego projektu, najlepiej jest sprawdzić na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy informacje o prowadzonych aktualnie projektach.

Dodam również, że w naszym przypadku dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie kończy się na przyznaniu środków na „start”. Beneficjent otrzymuje wsparcie na każdym etapie działania, zaczynając od oceny jego sytuacji, przez wersyfikację biznesplanu, aż po przyznanie dotacji, a później wsparcie pomocowe w prowadzeniu działalności. Naszym beneficjentom przed przyznaniem środków zapewniamy również doradztwo biznesowe: wsparcie księgowej, marketingowca, itd Jest to zarówno merytoryczne jak i finansowe wsparcie, czyli pieniądze, które przeznaczyć można na zakup urządzeń, programów czy wyposażenie lokalu, jak i w późniejszej fazie wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, typu ZUS, czy media.. Jednym słowem, prowadzimy osobę, która chce założyć działalność gospodarczą od początku, czyli od jej pomysłu na biznes, aż do momentu, kiedy firma zafunkcjonuje na rynku.

Nie ukrywam, że projekty dotacyjne, to „perełka” mojej działalności. Motywowanie ludzi do podjęcia działalności gospodarczej, a później pilotowanie tej działalności i obserwowanie, jak konkretna firma funkcjonuje, to moja pasja i prawdziwa radość.

Można powiedzieć, że jest pani „matką chrzestną” wielu biznesów…

W szerokim tego słowa znaczeniu można tak powiedzieć… Dla mnie firma. Którą założyłam, to nie tylko moja praca i sposób zarabiania pieniędzy (choć oczywiście jest to ważne), ale także pasja tworzenia czegoś nowego, obserwowanie, jak budują się nowe pomioty gospodarcze; motywowanie ludzi.

Mówię tu zarówno o beneficjentach programów dotacyjnych jak również aktywizacyjnych, to osoby, które pozostają bez pracy, ale dzięki nam odbywają szkolenia, podnoszą swoje kwalifikacje, czy przebranżawiają się. Każda osoba, która przychodzi do naszej firmy, jest ważna; każdą traktujemy indywidualnie, próbując rozwiązać jej problem. Aby można było tak działać, muszę pracować z gronem osób, które są nie tylko odpowiednio przygotowane merytorycznie, ale także mają kompetencje psychologiczne do pracy z ludźmi. I takie osoby udało mi się znaleźć. Mój zespół liczy w tej chwili 9 osób (mówię o osobach, które pracują w „firmie-matce” w Pile, bo poza nimi zatrudniamy także osoby w naszych oddziałach, a także sztab szkoleniowców, z którymi współpracujemy). Mój zespół to osoby wyjątkowo kompetentne, ale także empatyczne i gotowe do współpracy. Rzetelne i odpowiedzialne. Dlatego tak dużo mówię o zespole, ponieważ nie udałoby się osiągnąć sukcesu firmy, bez kadry, na której mogę polegać. Dodać warto, że każdą z tych osób sama wybrałam w procesie rekrutacji i wdrożyłam do pracy, dokształcając. Jako pracodawca staram się pracowników doceniać i odpowiednio wynagradzać. Pracownik musi być bowiem pozytywnie zmotywowany.

Z kolei ja – jako właściciel – odpowiadam prawnie i finansowo za wszystko, co się w firmie dzieje. Wymaga to dużej wiedzy zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i unijnego oraz gotowości do podejmowania ryzyka. Na mnie jednak wyzwanie zawsze działają motywująco i chyba to właśnie sprawiło, że podjęłam się tej działalności i do dziś z powodzeniem ją prowadzę.

Pani Wioletto, rozmawiałyśmy już o osobach, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie każdy ma do tego predyspozycje. Co możecie zaproponować ludziom, którzy tracą pracę lub przez dłuższy czas nie mogą jej znaleźć. Czy także oni mogą się do was zgłaszać?

Oczywiście, wspominałam już, że drugim filarem naszej pracy jest działalność aktywizacyjna. Jest to równie ważny obszar. Osoby bezrobotne, czy zagrożone utratą pracy otrzymują u nas wsparcie prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, czy szkolenie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Co ważne, mogą liczyć również na stypendia szkoleniowe i stażowe, co oznacza, że osoba bezrobotna, już na etapie szkolenia, może podreperować swój budżet domowy. Ważne jest również, że po stażu często jest szansa na stałą pracę.

Rozmawiamy o dotychczasowych projektach, które zostały zrealizowane lub znajdują się w trakcie realizacji. Proszę powiedzieć jednak, jakie są perspektywy na kolejne lata, bo wiadomo, że priorytety Unii Europejskiej się zmieniają…

Nowa perspektywa, która rozciąga się na lata 2021 – 2027 zapowiada się również pozytywnie. W kolejnym unijnym rozdaniu powinny znaleźć się również środki na aktywizację osób zagrożonych bezrobociem. To ważna wiadomość, ponieważ ten obszar życia zawsze będzie potrzebował wsparcia. Wierzę, że nadal będziemy mogli prowadzić również projekty, których efektem będą granty samorozwojowe, ponieważ podnoszenie kompetencji to w dzisiejszych czasach stały element naszej kariery zawodowej.

Wciąż aktualnym tematem jest koronawirus. Namieszał dużo, także w świecie biznesu. Proszę powiedzieć, jak poradziliście sobie z sytuacją pandemii?

Właśnie w marcu tego roku „przebywałam z delegacją w Luxemburgu”, gdzie odwiedziłam Europejskie Trybunał Obrachunkowy (ETO). Przy wspólnym lunchu z przedstawicielem pracującym w ETO mieliśmy okazję porozmawiać o Unii Europejskiej w szczególności o jej rozwoju i korzyściach wynikających z realizacji szeregu projektów. Po powrocie przeszłam 14-dniową kwarantannę, co spowodowało, że ten trudny czas nakreślił perspektywy i rozwiązania. Z jednej strony pandemia pokrzyżowała oczywiście szyki, ale z drugiej – paradoksalnie – pokazała nowe możliwości. Nigdy wcześniej, na taką skalę nie ćwiczyliśmy na przykład szkoleń zdalnych. Prowadziliśmy oczywiście kursy w ramach e-learningu na platformie edukacyjnej, ale jednak dopiero teraz szybko i sprawnie wprowadziliśmy onlinowy Webinar, co okazało się doskonałym narzędziem, z którego będziemy korzystać zapewne także po ustaniu pandemii.

W ciągu kilku lat funkcjonowania logo EURO CONSULTING wpisało się w mapę pilskiego biznesu. Proszę powiedzieć, jakie ma pani plany na przyszłość i co sprawiłoby pani największą satysfakcję?

Planów zawsze mam sporo, a tym co mnie napędza, jak już podkreślałam, są wyzwania. Jednak celem nadrzędnym nie zawsze są pieniądze. Bardzo ważne jest dla mnie inwestowanie we własny rozwój, jak również w komfort oraz rozwój moich pracowników. Inwestowanie w zespół ludzi, komunikacja i odpowiedzialność za osiąganie wspólnego celu są kluczowe.

Liczy się dla mnie również społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlatego na przykład moja firma, jako jednak z pierwszych w Pile, odpowiedziała na apel prezydenta Piotra Głowskiego, który po wprowadzeniu stanu pandemii promował akcję „Zatrudnij na tydzień”. Braliśmy też udział w akcji prowadzonej przez Inwest Park, z którym ściśle współpracujemy – „Pilski voucher na później”; wspieraliśmy zbiórkę charytatywną „Razem dla Filipa Kaźmierczaka” oraz „Moc dla Hani”. Jesteśmy złotym sponsorem Pilskiej Akademii Umiejętności, zorganizowaliśmy również Bankiet charytatywny na rzecz Fundacji Miluszków oraz podejmowaliśmy szereg różnych innych inicjatyw, które miały wspomóc lokalne środowisko i pełniej nas w nim osadzić. Uważam, że to się udało i zapewniam o dalszych staraniach.

Jesteśmy profesjonalni i elastycznie; gotowi dostosować się do potrzeb konkretnych branż. Wyróżnia nas wiarygodność, a także jakoś realizacji usług. Posiadamy fachową wiedzę potwierdzoną wieloma dokumentami, stale współpracujemy z instytucjami publicznymi oraz jesteśmy certyfikowani wg Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Fir Szkoleniowych (SUS 2.0) co na wyróżnia na rynku pod względem jakości naszych usług.

Zapraszam do kontaktu zarówno osoby w trudnej sytuacji, które tracą pracę, lub pozostają bezrobotne, jak również tych, którym marzy się kariera we własnej firmie, a także przedsiębiorców, którzy mają vacaty, lub chcieliby zamówić szkolenie czy trening dla swoich pracowników.

Zapraszam do współpracy! Wierzę, że możemy wspólnie zrealizować projekt, który chodzi państwu po głowie; zorganizować profesjonalne szkolenie oraz znaleźć dla niego źródło finansowania.

EURO Consulting Wioletta Żybort
www.euroconsulting.edu.pl

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Piła 64-920
aleja Powstańców Wielkopolskich 75 lok. 10

TELEFON
+48 531 887 205
+48 508 104 633
+48 501 168 065

EMAIL
biuro@euroconsulting.edu.pl
projekty@euroconsulting.edu.pl
szkolenia@euroconsulting.edu.pl