Protest mieszkańców: Była posłanka nie zbuduje nowej chlewni w gminie Złotów

Wójt Gminy Złotów nie wyraził zgody na budowę chlewni w Nowym Dworze, którą wybudować chciała była posłanka Renata Beger. Wójt podjął taką decyzję po proteście mieszkańców.

Inwestor wnosił o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy tuczarni do chowu trzody chlewnej. W chlewni miało znajdować się maksymalnej 1920 sztuk świń.

Przeciwko takiemu pomysłowi zaprotestowali mieszkańcy wsi. W petycji skierowanej na ręce wójta napisali m.in. „…stanowczo sprzeciwiamy się planowanej budowie przemysłowej, kontraktowej fermy trzody chlewnej. Według informacji uzyskanych od inwestora będzie to chów bezściółkowy, generujący powstawanie ogromnych ilości gnojowicy.

Mieszkańcom Nowego Dworu znana jest już uciążliwość z tytułu funkcjonowania takiej chlewni, a powstanie kolejnej chlewni tylko spotęguje problem. Planowana inwestycja w sposób znaczący wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Przede wszystkim ogromnie uciążliwe będą odory.

Inwestycja planowana jest w centrum wioski Nowy Dwór, gdzie do najbliższych zabudowań mieszkalnych jest zaledwie 150 metrów, a zaledwie 200 metrów dalej mieści się hydrofornia.

Z powstaniem dużej chlewni, wiążą się również ograniczenia rozwoju gospodarczego gminy. Przemysłowa hodowla zwierząt to nie tylko zespół budynków, ale także uciążliwe odory i znaczące przekształcenia krajobrazu ze względu na konieczność zagospodarowywania odchodów na stosunkowo niedużych areałach.

Tak potężna tuczarnia trzody chlewnej sprawi, że nasza piękna i czysta okolica, będzie kojarzyła się ludziom jedynie z odrażającym fetorem, A tego nie chcemy, dlatego podejmujemy walkę, aby skutecznie zablokować budowę chlewni…”.

Biorąc pod uwagę protest mieszkańców wsi wójt wydał decyzję odmowną.