Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu. Marszałek Woźniak i burmistrz Rybarczyk podpisali umowę

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odwiedził Wieleń. Było to pierwsze terenowe spotkanie z samorządem tej gminy, które dotyczyło realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy Wieleń”, z dofinansowaniem w wysokości 16,5 mln zł, ze środków WRPO na lata 2014- 2020. Kolejnym punktem programu wizyty marszałka było uroczyste podpisanie umowy dofinansowania realizacji projektu pn. „Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu”.


Pierwsza część wizyty odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wieleniu, gdzie burmistrz Elżbieta Rybarczyk przedstawiła tematyczną prezentację, nawiązującą do prowadzonych w gminie inwestycji, dofinansowanych z środków unijnych i krajowych. Pani Burmistrz zaprezentowała wszystkie inwestycje związane z rewitalizacją Wielenia oraz inne najważniejsze inwestycje gminne.

  • Zakres przedsięwzięć, wpisujących się w projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” jest bardzo szeroki. Oficjalnie oddany do użytku w dniu 19.09.2020 r. pierwszy moduł projektu rewitalizacji Wielenia- Nowe Miasto na Nowo, oraz pozostające w realizacji, zaawansowane zadania: Bulwary Nadnoteckie, Przystanek Edukacja, Mediateka- to miejsca, które sprzyjają pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, wykorzystaniu potencjału społeczno- gospodarczego, w tym ożywienia turystycznego obszaru. Na wspólny sukces pracuje cały zespół. Razem rewitalizujemy Wieleń, bo Wieleń to wiele możliwości. Samorząd Gminy Wieleń pozyskując zewnętrzne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym środki unijne z WRPO 2014+ oraz PROW 2014-2020, ma na swoim koncie szereg zrealizowanych inwestycji, w sposób znaczący poprawiających jakość życia mieszkańców.”- podkreśliła w wystąpieniu Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.

Uczestników spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem zaproszono na wizytację inwestycji w terenie. Podczas spaceru przedstawiono zadania realizowane w ramach projektu rewitalizacyjnego. Rozmowy w terenie były okazją do przybliżenia szczegółów technicznych, a także zastosowanych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miasta w sposób przyjazny dla mieszkańców oraz odwiedzających. Marszałek Województwa odwiedził także wieleńską Halę Sportowo- Widowiskową, którą realizowano przy wsparciu środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki (za pośrednictwem Departamentu Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) oraz Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego.

Kolejnym punktem programu wizyty Marszałka Województwa Wielkopolskiego było uroczyste podpisanie umowy dofinansowania realizacji projektu pn. „Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu”.

Gmina skutecznie pozyskała środki unijne. „Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu” jest to 54 projekt realizowany w Gminie Wieleń z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Ośrodek Kultury „Strzelnica” przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. termomodernizację budynku. Renowacja dotyczy także parku otaczającego obiekt, gdzie mieszkańcy i odwiedzający to miejsce goście będą mogli spędzać czas wolny. Powstanie również Szlak Pereł Ziemi Wieleńskiej, na którym usytuowane będą tablice informacyjne, zlokalizowane przy zabytkach na terenie całej Gminy Wieleń. Zaplanowano także zakup mobilnej estrady do wykorzystania podczas plenerowych imprez kulturalnych. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

  • Choć z punktu finansowego umowa, którą dziś podpisujemy, nie jest duża, to trudno nie docenić znaczenia tego projektu dla społeczności lokalnej. Cieszę się, że to miejsce zyska zarówno niezbędne elementy zabezpieczające materię obiektu, ale także pozwalające na nadanie mu nowych funkcji, związanych z aktywnością zewnętrzną. Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się też w projekt rewitalizacji miasta, który Gmina Wieleń rozpoczęła w 2019 roku – mówił Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu będzie realizowana przy wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu obiektu wraz z jego dociepleniem, wymianą pokrycia dachowego, zmianą źródła zasilania w ciepło, wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz remontem pomieszczeń w budynku. Ponadto zagospodarowany zostanie teren zieleni przylegającej do obiektu, zakupione zostaną elementy multimedialne, mobilna scena oraz wprowadzone oznakowanie obiektów historycznie ważnych dla lokalnej społeczności. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 to 1,09 mln zł.Na podstawie: Hanna Forbrich, fot. Agata Graś UMiG Wieleń