Przed pierwszym dzwonkiem: narada burmistrz Rybarczyk z dyrektorami

W poniedziałek 23 sierpnia, w sali narad Urzędu Miejskiego w Wieleniu odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wieleń z przedstawicielami samorządu, który reprezentowany był przez Elżbietę Rybarczyk Burmistrza Wielenia oraz Przemysława Grześkowiaka dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

Narada poświęcona była przygotowaniu szkół i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.

W trakcie spotkania omówione zostały warunki pracy w obiektach, sposoby  zapewnienia bezpieczeństwa przy organizacji zajęć lekcyjnych oraz dowozu uczniów do szkół.

Dyrektor SAO zaprezentował uczestnikom narady zakres prac remontowych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych.

Dyrektorzy przedstawili również potrzeby w zakresie remontów, które należy przeprowadzić w latach następnych.

Ustalono, iż procedury obowiązujące w każdej placówce będą przekazane rodzicom na stronach internetowych szkół i w dziennikach elektronicznych. Prosimy, zatem wszystkich rodziców o bieżące śledzenie stron internetowych naszych placówek, strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przemysław Grześkowiak
SAO Wieleń