Przedsiębiorcy apelują do rządu: Nie ma na co czekać!

Rada Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski wystosowała apel do rządu w związku z trudną sytuacją firm wykonawczych i dostawców związaną z wysoką inflacją, bardzo złą sytuacją na rynku materiałów oraz opóźnieniem wdrażania KPO.

Waloryzacja kontraktów

W związku z sytuacją kryzysową związaną z zakłóceniem łańcuchów dostaw i skokowymi zmianami cen materiałów i energii niezbędna jest waloryzacja kontraktów budowlanych i dostaw materiałów. Z perspektywy wykonawców realny problem jest taki, że oferty składane kilka miesięcy temu (a co mówić o składanych dwa lub trzy lata temu?) nie zawierają już kwoty adekwatnej do rynku. Wskazanie w zapisach limitu na przykład 6 czy 10 procent nie spowoduje, że inflacja będzie się ich trzymać. Sytuacja dotycząca waloryzacji jest bardzo zła na rynku zamówień kolejowych, samorządowych czy w energetyce, gdzie właściwie nie ma klauzul waloryzacyjnych.

Podniesienie limitu waloryzacji do poziomu 10 procent dla nowych jak i wcześniejszych kontraktów to absolutne minimum dla firm wykonawczych, ale nie rozwiązuje to problemu dostawców. Zniesienie limitów jest właściwym sposobem na zabezpieczenie branży. Niezbędne jest przeszacowanie wartości kontraktów zawartych w latach poprzednich, w innej sytuacji (przed pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie) aby powrócić do równowagi stron z chwili podpisania kontraktu. Istnieją ku temu metody i specjalistyczne firmy mogące dokonać stosownych wyliczeń.

Ustalanie limitów waloryzacyjnych jest oszukiwaniem się. Nikt przecież nie wie, ile będzie kosztowało paliwo za miesiąc, a każemy ludziom szacować ceny asfaltu, cementu czy stali za pięć lat. Aktualne prognozy NBP przewidują inflację na poziomie… 2,5%. Jak więc się nimi kierować? Nie można czekać, potrzebna jest natychmiastowa systemowa pomoc.

Niezbędne jest przygotowanie przez Urząd Zamówień Publicznych ogólnych wytycznych dla Zamawiających uwzględniających aktualny stan siły wyższej związanej z pandemią jak i zakłóceniem łańcuchów dostaw czy embargiem. Pomocnym mogłoby być opracowanie też odpowiednich materiałów informacyjnych przez GUS. Kolejną kwestią pozostaje rozwiązanie waloryzacji kwot dofinansowań ze środków UE jak i krajowych, w szczególności w ramach programu Polski Ład.

Ponadto Rząd w ramach kontroli właścicielskiej winien wpływać na publicznych zamawiających, aby dokonali waloryzacji wcześniej zawartych kontraktów w trybie pilnym (w szczególności dotyczy to spółki PKP PLK). Każdy tydzień jest ważny dla przetrwania wielu firm!

Brak nowych przetargów w branży kolejowej

W bardzo trudnej sytuacji pozostają firmy związane z rynkiem budownictwa infrastrukturalnego – kolejowego w związku z brakiem ogłaszania nowych przetargów oraz opóźnieniem wdrażania KPO. Niezbędne jest przyspieszenie ogłaszania nowych postępowań przetargowych. Wymagana jest interwencja Urzędu Zamówień Publicznych i Rządu, aby umożliwić realizację warunkowo ogłoszonych przetargów (związanych z opóźnieniem KPO).

Rozwiązaniem dodatkowym powinny być też interwencyjne wyprzedzające zakupy materiałów (np. podkładów kolejowych, podrozjazdnic czy przytwierdzeń) przez PKP PLK, na potrzeby przyszłych inwestycji (rozwiązania takie były z powodzeniem stosowane w latach poprzednich).

W imieniu Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski

Grzegorz Marciniak

Fot. Pixabay