Przeszedłeś COVID-19, oddaj osocze!

Osocze ozdrowieńców jest dziś lekiem niezmiernie cennym, a do tego deficytowym. Nie można go sztucznie wyprodukować. Dlatego apelujemy do ozdrowieńców, by zechcieli podzielić się lekiem ratującym życie chorym, zwłaszcza tym, w najcięższym stanie.
Osocze oddawać można tylko w Poznaniu. By pomóc w logistyce, miasto Piła oraz Klinika Ars Medical włączają się w koordynację akcji. Organizowane będą darmowe wyjazdy do Poznania, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przeprowadzeniu z ozdrowieńcem wywiadu, w którym zostanie potwierdzone, że może oddać osocze.

– Podawanie chorym osocza ozdrowieńców zakażonych koronawirusem, jest w tej chwili jedną z kluczowych metod leczenia, zwłaszcza chorych w najcięższym stanie – mówi specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii Elżbieta Czechowska. – Dlatego wspólnie z Kliniką Ars Medical, rozpoczynamy akcję pomocy w oddawaniu osocza przez osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem.

Dlaczego ciągle tak mało osób decyduje się na oddanie osocza? Powodem mogą być między innymi trudności, jakie napotykają ozdrowieńcy, choćby w dotarciu do Regionalnego Centrum i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dlaczego osocze oddawać można tylko w Poznaniu?

– Chodzi o separatory, jakie mają wojewódzkie centra krwiodawstwa, dzięki którym z pobranego od jednego dawcy osocza, będzie mogło skorzystać 2, 3, a nawet 4 biorców – tłumaczy Elżbieta Czechowska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii.

Aby pomóc w koordynacji akcji, Klinika Ars Medical przeprowadzi wstępną kwalifikację potencjalnych dawców i przekaże dane ochotników Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Lekarz RCKiK, zadzwoni pod wskazany przez dawcę numer telefonu, w celu przeprowadzenia ankiety, której wyniki zadecydują o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu kandydatury dawcy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, lekarz wyznaczy dawcy termin poboru osocza, o czym poinformuje również Klinikę Ars Medical, koordynującą transport dawców do Poznania. Podróż do stolicy Wielkopolski odbędzie się bezpłatnie busem Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Koszty transportu pokryte zostaną z budżetu miasta Piły. O dacie wyjazdu dawców informować będzie Klinika Ars Medical.

– W ten sposób unikniemy sytuacji, że ktoś pojedzie z własnej inicjatywy, wyda pieniądze na podróż i na miejscu okaże się, że z przyczyn medycznych nie może być dawcą. Dlatego dziękuję panu prezydentowi, że bez wahania zadeklarował pomoc w przeprowadzeniu akcji – mówi doktor E. Czechowska.

– Transport odbywał się będzie busem należącym do Regionalnego Centrum Kultury. Dawców tam i z powrotem przewieziemy bezpłatnie. Uznaliśmy także, że warto zadbać o tężyznę fizyczną ochotników i dlatego w formie podziękowania oferujemy im jednoosobowe lub rodzinne bilety do Aquaparku. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie to konieczne – deklaruje prezydent Piły Piotr Głowski.