Przy współpracy MEN i Centrum Nauki Kopernik – w Wieleniu powstanie SOWA

W Wieleniu powstanie „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Centrum nauki będzie mieściło się w pomieszczeniach dzisiejszej filii Biblioteki Publicznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu jako jeden z modułów Mediateki – Pracowni Nowoczesnych Technologii.

O powstanie centrum nauki Gmina zabiegała od czerwca tego roku, przystępując do konkursu organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie.

Po pomyślnym przejściu części formalnej konkursu oraz dwóch niezależnych wizytacji komisji konkursowej z ramienia każdego z organizatorów, 20 września 2021r., wyznaczono Wieleń na lokalizację „SOWY”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki w Piotrkowie Trybunalskim, podczas otwarcia pierwszego w Polsce małego centrum nauki „SOWA”, w ramach programu pilotażowego. Na zaproszenie Ministra Edukacji i Nauki w uroczystości tej z ramienia Gminy Wieleń uczestniczyli Burmistrz Wielenia-Elżbieta Rybarczyk oraz Dyrektor Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu – Marcin Waśko. Uroczystości odbyły się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Centrum Nauki Kopernik podpisze z Gminą Wieleń umowę, na nieodpłatne przekazanie eksponatów w celu stworzenia wystaw oraz prowadzenia warsztatów. Gmina zobowiązuje się do przyjęcia, utrzymania i udostępniania publiczności wystaw oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla społeczności lokalnej przez okres co najmniej 5 lat.

Działalność „SOWY” skierowana jest do każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy, poczynając od przedszkolaków, a kończąc na seniorach. W godzinach pracy placówek oświatowych będą tu prowadzone zajęcia uzupełniające podstawę programową przedszkoli, szkół podstawowych i Zespołu Szkół średnich. Organizacją zajęć poza godzinami lekcyjnymi od wtorku do soboty zajmą się pracownicy NCK.

W Gminie Wieleń zadania związane z kulturą, nauką, techniką, edukacją, sztuką pozostają w symbiozie, co łączy się również z realizowanym programem rewitalizacji. Szczególne osiągnięcia w tym zakresie nagradzane są w Gminie od lat doroczną nagrodą „Noteckie Skrzydła”, która podkreśla takie wartości jak: docenienie aspiracji artystycznych i kulturalnych, osiąganie radości z tworzenia, rozwijanie i doskonalenie warsztatu, zachowanie pamięci o rodzinnym gnieździe.

Krystyna Heppner Sekretarz Gminy Wieleń