„Przycisk życia” dla 90. seniorów z Piły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, we współpracy ze Strażą Miejską, kontynuuje realizację projektu „Przycisk Życia”. To urządzenie, dzięki któremu łatwo i szybko można wezwać pomoc.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu Piły. Do udziału w projekcie zakwalifikowano dotychczas 90 mieszkańców Piły, przy czym 65 osobom przekazano już urządzenia zapewniające teleopiekę. Pozostałe osoby otrzymają je w najbliższym czasie. Dystrybucją urządzeń zajmują się pracownicy socjalni MOPS, wspólnie ze strażnikami miejskimi. W bieżącym roku planuje się objąć tego typu wsparciem 140 osób.

Usługa „Przycisk życia” skierowana jest do podopiecznych MOPS, czyli pilan samotnych i takich, których nie stać na zakup.

W pozostałych przypadkach konieczny jest zakup teleurządzenia i opłata za wpięcie się w sieć obsługującą „Przycisk życia”. Sama usługa natomiast jest świadczona za darmo.

Pomysł zaangażowania w projekt Straży Miejskiej różni Piłę od innych miast, gdzie zarządzaniem, nadzorowaniem i powiadamianiem służb ratunkowych zajmują się firmy komercyjne.