Przyszłe przedszkolanki i nauczycielki mogą studiować w Wałczu. Nowy kierunek na wałeckiej Akademii

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. Nowością są jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktycznym, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

Oferowany program studiów zakłada indywidualizację procesu nauczania, przekazanie kompleksowej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, diagnostyczno-terapeutycznej, merytorycznej i metodycznej przygotowującej do aktywnej i nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, metod i technik aktywizujących oraz różnorodnych form stymulacji rozwoju i edukacji.

Kończąc ten kierunek studiów absolwent będzie przygotowany również do pracy z rodziną dziecka i innymi podmiotami oraz specjalistami związanymi z życiem społecznym dziecka na rzecz zapewnienia im korzystnych warunków rozwoju.

Po ukończeniu studiów będzie mógł pracować jako:

● nauczyciel przedszkola
● nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych systemu szkolnictwa publicznego i niepublicznego
● w instytucjach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci
● wychowawca świetlicy szkolnej, środowiskowej
● opiekun dzienny dziecka młodszego w klubach dziecięcych, w żłobkach
● organizator procesów edukacyjnych i wychowawczych własnej działalności gospodarczej, charytatywnej na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.