Publikujemy reportaż „Siła kłamstwa” w geście solidarności

„GłosOnline” publikuje w geście solidarności reportaż Piotra Świerczka „Siła kłamstwa”, wyemitowany premierowo 12 września w „Czarno na białym” TVN24.

30 grudnia ub.r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN S.A. 

jak informuje KRRiT, postępowanie to ma ustalić, czy „Siła kłamstwa”, reportaż dziennikarza „Czarno na białym” TVN24 Piotra Świerczka, „zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu”.

– Przewodniczący KRRiT będzie również badać w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji udzielonej TVN S.A. na nadawanie programu pn. TVN – można przeczytać w komunikacie KRRiT.

Skargę w tej sprawie złożył do Krajowej Rady Antoni Macierewicz 11 października. 

Autor reportażu, Piotr Świerczek, dotarł do materiałów zamówionych przez Podkomisję ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, które nie znalazły się w żadnym z jej raportów. Podważały bowiem forsowaną przez przewodniczącego komisji, Antoniego Macierewicza narrację o zamachu.

„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” – to artykuł 213 Konstytucji. KRRiT powinna stać na straży wolności słowa, a nie jej zagrażać. Jeżeli Antoni Macierewicz nie zgadzał się z faktami przedstawionymi w reportażu mógł zażądać sprostowania nieprawdziwych jego zdaniem informacji. KRRiT nie jest od tego, żeby służyć jako instrument kary za publikowanie treści niewygodnych dla polityków. Dlatego przyłączamy się do solidarnościowego protestu w obronie wolności słowa i publikujemy reportaż Piotra Świerczka „Siła kłamstwa”.

Oświadczenie redakcji „Faktów” TVN i TVN24 W TVN24

W materiale „Siła kłamstwa” podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej. Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać.

Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych.

W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa.

„Siła kłamstwa” to materiał nagrodzony wieloma nagrodami, jego autor jest zdobywcą między innymi nagrody Grand Press.