Punkty widokowe w gminie Trzcianka?

Gmina Trzcianka planuje stworzenie kilku punktów widokowych z wiatami obserwacyjnymi.

Samorząd będzie starał się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich, aplikując o dofinansowanie poprzez Lokalną Grupę Działania.

Dolina Noteci, w której częściowo położona jest Gmina Trzcianka, to wyjątkowe miejsce z bogatą florą i fauną, stanowiącymi olbrzymią wartość przyrodniczą.

Tworząc punkty widokowe trzcianecki samorząd chce te walory jeszcze bardziej uwypuklić.