PUSS w Pile staje się akademią

Od 1 marca Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile staje się Akademią Nauk Stosowanych im Stanisława Staszica w Pile.  

Akademie Nauk Stosowanych, to uczelnie doskonale rozpoznawane w europejskim systemie szkolnictwa wyższego jako „University of Applied Sciences”. Nauki stosowane, rozumiane są jako wiedza, którą można zaimplementować z uczelni do przemysłu, gospodarki. Nad wyróżnieniem uczelni, które kształcą w tak rozumianych naukach, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, debatowała już od dłuższego czasu.  

Cieszę się, że nasza uczelnia, funkcjonująca od 22 lat, wchodzi w kolejny etap rozwoju akademickiego. Zmiana nazwy to nobilitacja w gronie uczelni kształcących praktycznie, to potwierdzenie stabilności, jakości kształcenia oraz rozwoju naszej uczelni. Przynależność do prestiżowego grona ANS, stwarza również studentom dodatkowe możliwości, szczególnie w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli na kierunku filologia oraz pedagogika – podkreślił prof. Donat Mierzejewski, rektor przyszłej akademii.

– Chcemy wrócić do kształcenia nauczycieli języka angielskiego. W planach mamy także pedagogikę wczesnoszkolną, a jako Akademia Nauk Stosowanych, zyskujemy uprawnienia do kształcenia nauczycieli w tym zakresie – podkreślili jednym głosem rektor, dr Paweł Dahlke, prorektor oraz mgr Sylwester Sieradzki, kanclerz uczelni. – Nowa nazwa Uczelni, jest także potwierdzeniem doskonałego łączenia teorii akademickiej z praktyką, co jest niezwykle cenione w europejskich modelach szkolnictwa wyższego. 

Pilska uczelnia funkcjonująca od 23. lat, współpracuje z ponad 40. firmami w ramach studiów dualnych, prowadzi współpracę międzynarodową z 39 uczelniami z Europy oraz 10 z Ameryki Południowej i Azji, realnie uczestniczy w promocji nauki i kreowaniu akademickości w mieście oraz regionie. 

Nowa nazwa uczelni oficjalnie zacznie obowiązywać od 1 marca.