Rekrutacja do przedszkoli i żłobków w Pile. Dodatkowe punkty za szczepienia

Już niedługo rusza nabór do pilskich przedszkoli i żłobków. Podobnie jak w ubiegłym roku można dostać dodatkowe punkty za szczepienia.

Rekrutacja rusza w poniedziałek, 7 marca. W przyszłym roku szkolnym 2022/2023 w publicznych przedszkolach będzie czekać 2099 miejsc i 142 w zespołach żłobków. Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danej placówki, muszą potwierdzić chęć kontynuowania w niej edukacji. Mają na to czas od 21 do 25 lutego. Tydzień później, 4 marca, będzie już wiadomo ile zostało wolnych miejsc, a 7 marca rusza rekrutacja dla nowych dzieci.

O tym, czy znajdzie się dla nich miejsce w przedszkolu pierwszego wyboru, zdecydują punkty zdobyte podczas rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola pierwszego wyboru mają dzieci, które spełniają ustawowe kryteria: pochodzą z rodzin wielodzietnych, są niepełnosprawne bądź mają niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo, są wychowywane przez samotnych rodziców lub w rodzinach zastępczych. Za ustawowe kryteria można zdobyć maksymalnie 360 punktów.

W przypadku dzieci, które nie spełniają kryterium ustawowego, o przyjęciu do danej placówki decydują kryteria samorządowe. I tak dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 32 punkty, dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia lub z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych – 16 punktów, jeden z rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym – 8 punktów, dzieci, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 4 punkty, dzieci, których rodzice wybiorą przedszkole najbliżej domu czy pracy – 2 i 1 punkt za przedszkole w promieniu trzech kilometrów od domu czy miejsca pracy.

A sam nabór do żłobków i przedszkoli potrwa do 18 marca. Podobnie jak w latach poprzednich latach będzie prowadzony przez specjalny internetowy serwis https://www.nabor.pcss.pl/pila w którym już teraz można sprawdzić ofertę poszczególnych placówek. Same dokumenty do przedszkola pierwszego wyboru trzeba jednak dostarczyć osobiście. Listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane 30 marca. Wtedy też ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Harmonogram

21- 25 lutego – przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

4 marca – podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolach i żłobkach

7-18 marca – w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami

24 marca – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25-29 marca – potwierdzenie przez rodziców woli pobytu w danym przedszkolu czy żłobku

30 marca – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego żłobka i przedszkola

4 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach

5-8 kwietnia – składanie wniosków wraz z załącznikami w naborze uzupełniającym

13 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-19 kwietnia – potwierdzenie woli przez rodziców

20 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych