Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz

Pilnie potrzebna jest rodzina zastępcza dla dwóch chłopców. Bracia mają 12 i 9 lat.

Chłopcy przebywali do tej pory w rodzinie zastępczej, która rezygnuje z pełnienia swojej funkcji. Zastępcza mama spodziewa się kolejnego, czwartego już dziecka i nie jest w stanie zapewnić chłopcom odpowiedniej opieki. A tej potrzebują. Podobnie jak serca. Nie mają na razie szans na powrót do biologicznych rodziców, którzy są silnie uzależnieni. Zaopiekować może się nimi jedynie rodzina zastępcza.

Jeden z chłopców ma orzeczenie o niepełnosprawności, wadę serca, nie ma kciuka i jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim. Drugi chłopiec jest zdrowy. Dzieci mają w szkole dobrą opinię. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile szuka dla nich rodziny zastępczej w całej Polsce. Chętnych, którzy mogliby być taką rodziną dla chłopców i chcieliby więcej się o nich dowiedzieć PCPR prosi o kontakt pod numerami tel. 665 -010 -597 lub (67) 349 -12-08.*

Rodzina zastępcza to nie to samo co adopcyjna. Są powody, w przypadku których rodziny te zostają rozwiązane. Mają one do tego prawo. Brak priorytetowego traktowania spraw dotyczących dzieci, trafiających do pieczy zastępczej oraz wymagający zmiany system adopcyjny, sprawiają, że wiele osób błędnie pojmuje pojęcie rodziny zastępczej jako tej ostatecznej. A przecież jej funkcja powinna być czasowa – tłumaczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.