Rok akademicki 2021/22 z jeszcze atrakcyjniejszą ofertą studiów

Na chwilę przed zakończeniem pierwszej tury rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, warto przypomnieć, jakie możliwości mają kandydaci.

Wybór jest spory, ponieważ pilska PUSS oferuje 13 kierunków i ponad 20 specjalności w ramach studiów medycznych, inżynierskich i społecznych.

FILOLOGIA ANGIELSKA W TOP 10!

W tym roku, jednym na najczęściej wybieranych kierunków w polskich uczelniach jest filologia angielska.

PUSS w Pile od wielu lat prowadzi kierunek filologia, jednak podczas tegorocznej rekrutacji na kandydatów czeka nowość – specjalność LEKTOR I TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Obok doskonałej znajomości języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, studenci poznają tu tajniki warsztatu pracy nowoczesnego lektora języka angielskiego i sprawnego tłumacza, zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prowadzenia efektywnych prezentacji, dowiedzą się jak właściwie uczyć języka obcego dzieci i dorosłych, jak wykorzystać psychologię pamięci, poznają również zasady przekładu i właściwego tłumaczenia tekstów.

Dzięki takiemu przygotowaniu, absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, instytucjach kultury, biurach podróży, wydawnictwach, środkach masowego przekazu i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszaru językowego.

NOWOŚĆ NA STUDIACH MAGISTERSKICH Z EKONOMII

W aktualnej ofercie Uczelni, pojawiła się także nowa, interdyscyplinarna specjalność na studiach magisterskich.

LOGISTYKA TRANSPORTU prowadzona będzie na kierunku ekonomia, jednak to studia przeznaczone również dla absolwentów kierunków inżynierskich.

Przedmioty na tej specjalności rozwiną wiedzę studentów m.in. z zakresu nowoczesnych systemów transportowych i logistycznych, projektowania procesów logistycznych, zasad działania spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw oraz transportem krajowym i międzynarodowym.

Absolwenci tej specjalności będą więc cennymi pracownikami w działach transportu w przedsiębiorstwach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, specjalistycznych firmach świadczących usługi transportowe bądź logistyczne, w zakładach transportu regionalnego i miejskiego, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, czy w jednostkach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego.

COŚ DLA HUMANISTÓW!

Humanistów ucieszy z kolei możliwość specjalistycznego kształcenia w zakresie wszechstronnego rozwoju człowieka na różnych etapach życia, w szczególności w zakresie edukacji, opieki, wychowania, terapii i rehabilitacji.
To główne cele nowego kierunku studiów – PEDAGOGIKI, która prowadzona będzie zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

  • Absolwenci kierunku dysponować  będą praktycznymi umiejętnościami w zakresie m.in. diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego – podkreśla dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS, współtwórca nowego kierunku.  

Uczelnia otwiera się tym samym na nowe grupy studentów, zorientowanych na zatrudnienie w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

Warto rozważyć te nowości przy wyborze kierunku studiów. Wszystkie informacje o rekrutacji w PUSS w Pile, znajdują się na stronie www.puss.pila.pl w zakładce „strefa kandydata”.


Ostatni dzień rejestracji online na studia stacjonarne to 12 sierpnia.

Jeżeli ktoś rozważa wybór studiów niestacjonarnych, to ma czas na rejestrację do 16 września.

Zapraszamy!