Ruszyła budowa Nadnoteckich Bulwarów w Wieleniu

Z początkiem lipca rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Nadnoteckie Bulwary w Wieleniu”.

W ramach zadania, na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż brzegu Noteci, powstanie ciąg pieszo – rowerowy.

Nabrzeże rzeki zostanie przeprofilowane, umocnione oraz wykonane zostaną dwa nabrzeża cumownicze, na których powstanie infrastruktura umożliwiająca użytkownikom jednostek pływających zaopatrzenie w wodę, zrzut ścieków oraz ładowanie akumulatorów.

Wykonane zostaną także ścieżki edukacyjne i park ornitologiczno – przyrodniczy; pojawią się tablice historyczne, klomby z roślinnością nadnoteckich łąk, powstanie też plac zabaw oraz wielofunkcyjna przestrzeń do organizacji imprez.

„Nadnoteckie Bulwary” są częścią kompleksowego projektu rewitalizacji Wielenia, który dzięki unijnym środkom zmienia się nie do poznania. Prace zakończone zostaną w kwietniu przyszłego roku.