Ruszyły konsultacje w sprawie Powiatu Trzcianeckiego

Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta i gminy Trzcianka, dotyczących utworzenia Powiatu Trzcianeckiego.

W konsultacjach, które potrwać mają do połowy października, mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy z terenu miasta i gminy Trzcianka. W specjalnej ankiecie odpowiedzieć mają na jedno pytanie: Czy jest Pan/Pani za utworzeniem dwóch odrębnych powiatów: powiatu trzcianeckiego i powiatu czarnkowskiego.

Do udziału w konsultacjach gorąco namawia burmistrz Trzcianki, Krzysztof Czarnecki.

Wyniki konsultacji przedstawimy Radzie Powiatu i do końca roku złożymy wniosek do wojewody, który w następnym roku swoje stanowisko w tej sprawie przedstawi Prezesowi Rady Ministrów. Mam nadzieję, że w lipcu 2019 roku będziemy mieć jego pozytywną opinię i będziemy mogli reaktywować powiat trzcianecki – zapowiada burmistrz.

Wraz z konsultacjami organizowanymi przez trzcianecki ratusz, wraca – głośna w minionym roku – sprawa podziału powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i utworzenia w jego miejsce dwóch: trzcianeckiego i czarnkowskiego.

Inicjatywa ta wyszła od działaczy Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance, a chętnie podjął ją burmistrz Trzcianki, który zapowiedział, że wspierał ją będzie z całych sił. Problem w tym, że przeciwne podziałowi powiatu są samorządy tworzące obecny powiat czarnkowsko-trzcianecki. Negatywne stanowisko w sprawie utworzenia powiatu trzcianeckiego podjęte zostało przez gminy podczas Konwentów Wójtów i Burmistrzów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

W skład Powiatu Trzcianeckiego miałyby wejść gminy: Trzcianka, Drawsko, Krzyż i Wieleń.