Rzeźby w przestrzeni publicznej Wielenia

Przestrzeń publiczna to przestrzeń wspólna. Rzeźby w tych przestrzeniach są bardzo istotnym elementem kształtującym krajobraz, gdyż mają one znaczący udział w tworzeniu i aranżacji nadając miejscom konkretne znaczenie i tworząc określony klimat.

O jakości przestrzeni publicznej decydują nie tylko dobrze zaprojektowane ulice, budynki, skwery…,  ale  spoiwem wspólnego miejsca może być np. rzeźba. W Wieleniu elementy symboliki gminy znajdują swoje miejsce w architekturze przestrzeni publicznej, a rzeźby sprzyjają tworzeniu charakterystycznych punktów w mieście.

Rewitalizacja stała się okazją do ożywienia zaniedbanych, zapomnianych choć gospodarczo  bardzo atrakcyjnych, niepowtarzalnych i historycznie ważnych miejsc w mieście. Formy rzeźbiarskie indywidualizują przestrzeń i przełamują monotonność budownictwa, stanowiąc jego uzupełnienie. Są one nośnikami idei, symbolami określonych wartości. Wartości te  zostały zapisane na cokołach rzeźb „Noteckich Skrzydeł” oraz „Drzewa”. Rzeźby te nawiązują do statuetek – nagród Burmistrza Wielenia, przyznawanych liderom za wyjątkowe osiągnięcia w określonych dziedzinach.

 Na Przystanku Edukacja zamontowano rzeźbę „Noteckie Skrzydła”. Niesie ona przesłania takie jak: docenianie aspiracji edukacyjnych i artystycznych, osiąganie radości tworzenia, rozwijanie i doskonalenie warsztatu oraz zachowanie pamięci o rodzinnym gnieździe.

„Drzewo” zamontowane w 2020 r. na Nowym Mieście definiuje obszar zarówno historycznie, jak i obecnie związany z rozwojem społeczno – gospodarczym miasta.

Nadnoteckie Bulwary, które zostaną otwarte w sierpniu tego roku, eksponują największe atuty Gminy „Z natury najlepsze”, w tym między innymi park ornitologiczny, podkreślając znaczenie „autostrady ptasiej” w Dolinie Noteci. 

W Mediatece, otwieranej we wrześniu, zobrazowane są wielowiekowe i aktualne wartości związane z bogactwem działań na Ziemi Wieleńskiej. wrześniu, zobrazowane są wielowiekowe i aktualne wartości związane z bogactwem działań na Ziemi Wieleńskiej. Natomiast hala sportowo-widowiskowa ze swoim logo nawiązuje do statuetki ,,Sukces’’ wskazując konieczność pokonania trudnej, a czasem zawiłej drogi do osiągnięcia celu.

Krystyna Heppner, sekretarz gminy Wieleń

Fot. Hanna Forbrich, UM Wieleń