S11 ruszyła z miejsca? Jest decyzja środowiskowa dla odcinka Poznań -Oborniki

Jest pierwsza decyzja środowiskowa dla nowych odcinków S11 w Wielkopolsce. Wybrany wariant trasy liczy 22 kilometry.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Poznań – Oborniki. Wybrano wariant trasy o długości około 22 km.

Obwodnicę Obornik przewidziano po wschodniej stronie miasta z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się w okolicy Parkowa przy istniejącej drodze krajowej nr 11. Niespełna 100 metrów dalej planowana S11 przejdzie wiaduktem nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny – Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północno-wschodniej stronie Rożnowa, a następnie po wschodniej stronie Kowanowa.

Na przecięciu projektowanej S11 z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy Oborniki. Droga ekspresowa przejdzie nad Wartą mostem po zachodniej stronie Gołaszyna. Po przekroczeniu doliny Warty po obu stronach drogi ekspresowej planowane są Miejsca Obsługi Podróżnych (kat. II i III).

Na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy Chludowo umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie Chludowa pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Projektowany przebieg łączy się przez węzeł Poznań Północ z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11. 

– Droga ekspresowa S11 to wyczekiwana od lat przez Wielkopolan inwestycja. To kluczowy element wielkopolskiej infrastruktury, który ma ważną wartość ze względu na położenie logistyczne i transportowe – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Za dwa lata wbicie pierwszej łopaty

Jest DŚU, więc czas na Koncepcję programową. Teraz wykonawca (AECOM Polska) przystąpi do opracowania Koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systłoemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy na realizację Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje obecnie na 2023 r. Samo rozpoczęcie robót dla przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec 2024 r. Koszt budowy szacujemy na ok. 1,5 mld zł.

Koncepcja programowa stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi. Jest uszczegółowieniem rozwiązań technicznych, przedstawieniem wariantowo: niwelety drogi, węzłów, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, układu dróg poprzecznych, dróg zapewniających dojazd do działek itp.

Procedura wykupu gruntów pod budowę rozpocznie się po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję tę GDDKiA planuje uzyskać na koniec 2024 r.

Pozostałe odcinki S11 w Wielkopolsce

Trwają prace przygotowawcze do budowy tej trasy od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość przyszłej S11 w woj. wielkopolskim to ponad 350 km, z czego obecnie funkcjonuje pięć odcinków o łącznej długości ok. 80 km (dwa w okolicy Poznania łączące się z A2, oraz trzy obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna). Dla pozostałej części trasy, podzielonej na sześć odcinków, GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Otrzymano pierwszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dla czterech kolejnych RDOŚ rozpatruje złożone wnioski, a ostatni GDDKiA złoży jeszcze w tym roku po skompletowaniu dokumentacji.

Szczecinek – Piła: 3 marca 2021 r. GDDKiA złożył wniosek o DŚU, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi postępowanie.

Piła – Ujście: trwa aktualizacja złożonych materiałów do wniosku o DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny dla odcinka Piła – Ujście.

Ujście – Oborniki: 29 października 2021 r. GDDKiA złożył wniosek o DŚU, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi postępowanie.

Kórnik – Ostrów Wielkopolski: trwa przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosków o DŚU w podziale na odcinki Kórnik – Jarocin i Jarocin – Ostrów Wielkopolski. Planowany termin ich złożenia to IV kwartał br.

Ostrów Wielkopolski – Kępno: 31 maja 2021 r. GDDKiA złożył wniosek o DŚU, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi postępowanie.

WUW