Są pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba szybko złożyć wniosek!

W życie weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Na jej mocy KGW mogą otrzymać osobowość prawną. Będą mogły zarabiać i starać się o dotacje rządowe. O tym wszystkim informowali przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którzy na zaproszenie posła Grzegorza Piechowiaka spotkali się w Milczu (gm. Chodzież) z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu północnej Wielkopolski.

Obecnie KGW prowadzą swoja działalność przy Kółkach Rolniczych, lub działają na zasadzie stowarzyszeń. Teraz mogą otrzymać swoją osobowość prawną (mieć NIP, REGON, konto w banku). Najważniejsze jednak jest to, że KGW mogą zacząć występować po rządowe dotacje oraz prowadzić działalność zarobkową, która do kwoty 100.000 zł nie będzie opodatkowana. Koła Gospodyń Wiejskich mogą więc wykonywać np. usługi cateringowe, zlecone im przez gminę, zajmować się organizacją dożynek czy sprzedawać produkty lokalne lub wyroby sztuki ludowej. Mogą być przy tym konkurencyjne cenowo, ponieważ ich działalność nie będzie opodatkowana. Warunek jest jednak jeden – koło musi działać na nowych prawach, czyli zgodnie z Ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich, która weszła w życie 26 listopada br.

Jak i gdzie się zarejestrować?

Aby zarejestrować koło, trzeba zgłosić się do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wypełnionym wnioskiem, który podpisze minimum 10 osób (mogą być także mężczyźni).

Uwaga, koła które obecnie działają, maja pierwszeństwo w rejestracji, ale tylko przez miesiąc. Jeśli w ciągu miesiąca tego nie zrobią (do 27 grudnia 2018 r.), to w ich miejscowości będzie mogło zarejestrować się nowe KGW. „Stare” nadal będzie mogło działać, np. w formie stowarzyszenia, ale nie będzie mogło składać wniosków o pomoc finansową czy zarabiać.

– Akcja pomocy dla KGW będzie kontynuowana w kolejnych latach – mówi poseł Grzegorz Piechowiak. – Jakie jednak środki będą przeznaczone na dofinansowania, będziemy wiedzieć, kiedy poznamy budżet państwa na przyszły rok.

Co zrobić, żeby dostać pieniądze?

Aby dostać pieniądze zapisane w budżecie państwa jeszcze na ten rok (do wydania 80 mln złotych!), trzeba po pierwsze mieć zarejestrowane koło w powiatowym biurze ARiMR oraz założyć konto w banku.

Wówczas można złożyć wniosek o dofinansowanie od 3 do 5 tys. złotych (w zależności od liczebności koła). Uwaga! Trzeba się spieszyć, bo wnioski przyjmowane będą tylko do 27 grudnia.
Wnioski składa się w ARiMR. Pieniądze, które dostaniemy, można wydać na cele statutowe, np. rozwijanie kultury lokalnej i regionalnej, czy prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi. Pieniądze wydać trzeba do końca marca, a dotację rozliczyć do końca kwietnia przyszłego roku.

Co zmienia ustawa?

Ustawa daje KGW przede wszystkim możliwość zarabiania pieniędzy i ubiegania się o dotacje. Teraz często samorządy nie mają na przykład jak rozliczyć wsparcia finansowego udzielanego KGW. Koła będą mogły także wynajmować swój majątek czy czerpać zysk z odsetek z lokat bankowych.

KGW to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia.

Jeśli się zarejestrują, będą mogły mieć swoją osobowość prawną i konto w banku. Formalności związane z prowadzeniem KGW na nowych zasadach (np. rozliczenia przed Urzędem Skarbowym) mają być maksymalnie uproszczone.

„Stare” koła rejestrować mogą się również w przyszłym roku, ale jest ryzyko, że we wsi zarejestruje się w międzyczasie „nowe” KGW, a na nowych zasadach – zgodnie z ustawą – w danej miejscowości może działać tylko jedno koło.

Grzegorz Piechowiak, poseł Porozumienie

Nowa ustawa jest bardzo dobra. Daje dużo większe możliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich. Po pierwsze będą mogły ubiegać się o rządowe dotacje, np. o środki z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na działalność statutową czy z Ministerstwa Kultury na zakup strojów ludowych. Dotąd takiej możliwości nie miały. Poza tym, będą mogły prowadzić działalność zarobkową, np. organizować catering na potrzeby różnych imprez organizowanych choćby przez gminę. Koła mogą być konkurencyjne cenowo, ponieważ do kwoty 100.000 dochodu nie muszą odprowadzać podatku. Koła będą mogły także sprzedawać produkty lokalne, czy zarabiać w inny sposób. Trzeba tylko złożyć wniosek o rejestrację w ARiMR. Formalności są proste. Dotąd we wsiach dofinansowywane były Ochotnicze Straże Pożarne i Ludowe Zespoły Sportowe, a Koła Gospodyń Wiejskich nie mogły sięgać po ministerialne pieniądze. Teraz to się zmieni.

Po pomoc można zwrócić się do : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie ul. 8 Marca 5 telefon: 67 265 00 29