Są pieniądze. Liceum wreszcie doczeka się hali!

Nowa rada powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego uchwaliła budżet na 2019 rok. Na inwestycje powiat wyda ponad 9 milionów złotych. Gros z tych środków pochłonie budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie. Inwestycja rozłożona na dwa lata, kosztować będzie 7,5 miliona złotych.

Dochody powiatu w 2019 roku to ponad 96 milionów złotych, a wydatki to 101 milionów złotych. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 4,5 miliona złotych. Budżet powiatu przyjęty został podczas sesji 29 stycznia, 13 głosami „za”, przy 6 przeciwnych.

Najważniejsze inwestycje jakie realizowane będą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, skupiają się na służbie zdrowia i oświacie. W 2019 roku powiat zamierza rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, za łączną kwotę 7,5 miliona złotych. Sama budowa potrwa 2 lata, a płatności podzielone zostaną na okres trzyletni, z podziałem na lata 2019-2021. W obecnym roku inwestycja zrealizowana zostanie na poziomie 4,9 miliona złotych.

Drugim, równie ważnym działaniem, realizowanym przez powiat będzie rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Łączny koszt inwestycji wyniesie 8,5 miliona złotych. W 2019 roku powiat zamierza wydać na pierwszy etap rozbudowy lecznicy kwotę
2 milionów złotych.

Łącznie powiat wyda na inwestycje w 2019 roku ponad 9 milionów złotych. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było to zdecydowanie więcej, ale obecna sytuacja finansowa pozwala nam na inwestycje na poziomie 10 % całego budżetu i musimy się do tego dostosować. Jeżeli kolejne lata nam na to pozwolą, zwiększymy nakłady na inwestycje do 15, a może nawet 20 milionów złotych – mówił podczas sesji Feliks Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Chcemy zrealizować przede wszystkim te inwestycje, które w poprzednich latach były zapowiadane, a nie zostały wykonane – komentuje Wiesław Maszewski, przewodniczący Rady Powiatu. – Jednym z takich bardzo ważnych zadań jest właśnie budowa sali gimnastycznej przy liceum, która dawno była obiecywana. W tym roku zabezpieczyliśmy w budżecie na nią pieniądze i budowa na pewno się rozpocznie.

Według przewodniczącego rady ważnym zadaniem jest także utylizacji składowiska odpadów w Sarbi. Niestety, wciąż nie ma pomysłu na to, w jaki sposób najlepiej ten palący problem rozwiązać.

Zrobimy jednak wszystko, by śmieci z Sarbi zniknęły jak najszybciej – zapewnia Wiesław Maszewski.