Są pieniądze na budowę hospicjum! Będzie gotowe jeszcze w tym roku?

Ponad 5,5 miliona dofinansowania z Unii Europejskiej zdobyli inicjatorzy budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Oznacza to, że obiekt przy ulicy Królewskiej zostanie zbudowany jeszcze w tym, lub najpóźniej na początku przyszłego roku.

Budowa pilskiego hospicjum znalazła się na liście obok 10 innych projektów, które otrzymały dofinansowania w ramach programu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia.

To dla nas ogromna radość – mówił na konferencji w Urzędzie Miasta Paweł Wiszniewski z Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, które jest inicjatorem budowy pilskiego hospicjum.

To wspaniały dzień i krok milowy w budowie domu dla ludzi chorych i niepełnosprawnych. Nasze wspólne kilkuletnie starania o przygotowanie inwestycji, zdobycie finansowania dla budowy Hospicjum w Pile właśnie dobiegły końca. Gratuluję doktorowi Pawłowi Wiszniewskiemu, pani Józefie Wiśniewskiej oraz pozostałym członkom Towarzystwa tego sukcesu. Cieszę się, że mogłem Państwu przez ostatnie lata na tym etapie towarzyszyć i pomagać – powiedział podczas konferencji prezydent Piotr Głowski.

Finansowanie inwestycji było jak dotąd jedyną i największą przeszkodą, która stała na drodze budowy pilskiego hospicjum. Wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji są już bowiem gotowe. W 2014 roku prezydent Piotr Głowski na podstawie Uchwały Rady Miasta Piły przekazał Towarzystwu Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej za symboliczną opłatą działkę o powierzchni 0,8289 ha. Dzięki tej decyzji Towarzystwo mogło podjąć dalsze starania o zdobycie dofinansowania do budowy tego potrzebnego obiektu.

Zmieniono również Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tak by umożliwić Towarzystwu budowę hospicjum w tej lokalizacji.

Od dłuższego czasu Towarzystwo prowadziło kwesty i zbiórki publiczne na rzecz budowy hospicjum. Odbył się również szereg imprez charytatywnych. Łącznie, razem z odpisami 1% podatku dochodowego udało się zgromadzić 1 194 832,17 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną jako wkład własny TPCh do projektu, który dofinansuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej.

Całkowity koszt budowy hospicjum stacjonarnego w Pile szacuje się na około 6,5 miliona złotych. Z dofinansowaniem ze środków unijnych, inwestycja może być więc już realizowana. Placówka ma być gotowa jeszcze w tym, lub najpóźniej na początku przyszłego roku.

Inwestycja obejmuje budowę hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową, stacjonarną opiekę. Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo-leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych dla dorosłych i dzieci. Inwestycja obejmuje budowę obiektu wolnostojącego, parterowego. W ramach projektu zostanie również zrealizowany zakup i montaż wyposażenia medycznego.

/źródło: UM Piła/