Są pieniądze na wymianę pieców!

Podczas styczniowej sesji radni Rady Miejskiej w Złotowie przyjęli uchwałę, określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowywanie wymiany kotłów nieskosprawnych na nieskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku. To kolejny krok w walce o czyste powietrze w Złotowie.

Po dużym sukcesie, jakim okazał się ubiegłoroczny program wymiany starych „kopciuchów” na źródła ciepła przyjazne środowisku, radni zdecydowali się kontynuować projekt.

Burmistrz: walka ze smogiem to nasz obowiązek!

Przypomnijmy, w 2018 roku uruchomiono aż dwa nabory wniosków, ze względu na duże zainteresowanie akcją. W ubiegłym roku przyznano dotację 24 beneficjentom (wypłacono już 19 dotacji). W tym roku na zadanie w budżecie miasta zarezerwowano 80 tys. złotych, ale jeśli będzie podobnie duże zainteresowanie, jak w roku ubiegłym, istnieje możliwość zwiększenia tych środków.

Wymiana niskosprawnych kotłów na niskoemisyjne źródła energii to jedno z wielu działań podejmowanych przez Miasto Złotów w celu poprawy jakości powietrza w mieście, które, zgodnie z przyjętą strategią działania, ma stać się w przyszłości Wielkopolskim Zdrojem.

Mając na uwadze troskę o poprawę jakości powietrza w Złotowie, przyjęcie tej uchwały uważam za nasz obowiązek
– apelował do radnych burmistrz Adam Pulit.

Trzeba kontrolować dym z komina i popiół z pieca?

Jak się jednak okazało, o zasadności tej akurat uchwały nie trzeba było radnych przekonywać. Podczas środowej sesji Rada Miejska w Złotowie przyjęła uchwałę jednogłośnie. Radni rozważali także inne możliwości stosowania zachęt dla mieszkańców. Radny Stanisław Wełniak podnosił na przykład, że gdyby uwolnić cenę gazu od podatku VAT i akcyzy, to stałby się on konkurencyjnym paliwem w stosunku do węgla. Niestety, podejmowanie takich rozwiązań to decyzje rządu, a nie samorządu…

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz zwracała z kolei uwagę na ciągły brak edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, dotyczącej niskiej emisji spalin. Pytała też o możliwości monitorowania zawartości spalin oraz nakładania ewentualnych sankcji na osoby, które palą śmieci lub spalają niskiej jakości paliwa.

W tej kwestii szeroko wypowiedział się Komendant Straży Miejskiej Ryszard Macanko.

Tłumaczył, że uchwała antysmogowa zezwala samorządom na używanie dronów do prowadzenia kontrolingu dymu z komina. Zakup takiego narzędzia to jednak duży koszt, ponieważ dron połączony musi być z sondą, wpuszczaną do komina oraz komputerem ze specjalistycznym oprogramowaniem, który analizuje zawartość spalin. Można wprawdzie wypożyczyć drona, wraz z oprogramowaniem i operatorem, ale w tej chwili w Polsce działają tylko 3 wyspecjalizowane jednostki, zajmujące się takimi badaniami, stąd ich usługi są drogie. Kolejna możliwość monitorowania tego, co spalane jest w piecach, to pobieranie próbek z popielników i żaru z pieca. Do wykonania jednego badania potrzeba jednak aż 5 kilogramów próbki, którą należy wysłać do certyfikowanej firmy. Jedno takie badanie kosztuje 700 złotych.

Zdaniem komendanta Macanko główny problem ze smogiem nad Złotowem nie wynika jednak z palenia śmieci, stąd stosowanie tak drogich technik monitoringu nie jest konieczne.

To raczej mokre drewno, które daje bardzo widoczne wyziewy z komina. Palenie nim jest oczywiście również niedopuszczalne – tłumaczył komendant. – Za spalanie drewna o wilgotności większej niż 20 procent, można zostać ukaranym mandatem – mówił.

Zdaniem komendanta bardzo ważna jest też sama technika palenia. Chodzi o to, by rozpalać palenisko z góry, a nie – jak jest zwyczajowo przyjęte – od dołu.

Zadanie na lata, ale jest pierwszy krok

Walka o czyste powietrze w Złotowie to zadanie rozłożone przynajmniej na trzy kadencje – komentuje burmistrz Adam Pulit.

W skład tego zadania wchodzi wiele elementów, jak choćby kampania edukacyjna na temat tego, czym i w jaki sposób można palić w piecach, liczne nasadzenia drzew prowadzone przez miasto, kampanie informacyjne na temat rządowego programu „Czyste Powietrze” i spotkania z przedstawicielami WIOŚ. Kolejne spotkanie planowane jest już w lutym.

Jednym z istotnych elementów walki ze smogiem jest także przyjęta w środę uchwała o dofinansowywaniu wymiany starych „kopciuchów” na niskoemisyjne źródła ciepła. I z tego pierwszego kroku, który jak pokazało doświadczenie roku ubiegłego zyskał akceptację mieszkańców Złotowa, należy się cieszyć.