Ścieżka rowerowa połączy Dobrzycę z Piłą jeszcze w tym roku

Ruszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Dobrzycy do Piły. 12 lipca plac budowy tej długo oczekiwanej inwestycji został przekazany oficjalnie wykonawcy.

Inwestycja dofinansowana z funduszy europejskich obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o łącznej długości 5239 m, z czego 3012 m znajduje się na terenie Gminy Szydłowo; pozostały odcinek przebiega przez Gminę Piła. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Szydłowo z partnerstwie z Gminą Piła.

Wartość inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty (85 proc.) stanowi jednak dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ścieżka będzie połączy ulicę Miłą w Dobrzycy z ulicą Miłą w Pile. Na końcu ścieżki, na pilskim odcinku zostanie ustawiona wiata, gdzie będzie można pozostawić swoje rowery i np. przesiąść się do autobusu komunikacji miejskiej. W ramach projektu wykonane zostanie także przejście przez drogę krajową nr 10 z sygnalizacją świetlną – tj. istniejąca sygnalizacja zostanie doposażona o rozwiązania dla rowerzystów, które ułatwią przejazd przez skrzyżowanie oraz poprawią bezpieczeństwo.

Ścieżka w zależności od odcinka i wydanej zgody właściciela gruntu, będzie wykonana z różnych materiałów (kruszywo, kostka brukowa). W ramach tego zadania planuje się również montaż efektywnego energetycznie oświetlenia doświetlającego trasy ścieżek na wybranych odcinkach.
Projekt zrealizowany będzie do końca 2018 roku.