Skateplaza i dwa boiska nad Gwdą. Drugi etap rewitalizacji Wyspy będzie kosztował ponad 18 milionów złotych

Jeszcze w tym roku ruszyć ma drugi etap rewitalizacji pilskiej Wyspy. Inwestycja kosztować będzie ponad 18 milionów złotych. Plany drugiego etapu rewitalizacji terenów publicznych nad Gwdą przedstawiła podczas konferencji prasowej Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Miasta Piły wraz z Jolantą Sobieszczyk dyrektorką wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację terenów nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie.

W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe, dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego zyska nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy. Skateplaza ma szansę przyciągnąć do tego miejsca wielu chętnych, zarówno z Piły, jak i okolic. Przy alejkach staną elementy umożliwiające organizowanie wystaw plenerowych.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym.

W ramach projektu nastąpi rewitalizacja obszaru o powierzchni 5,63 hektarów.

Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji dla Piły, a dokumentacja projektowa została przygotowana także z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku, w ramach pomocy technicznej i pieniędzy dostępnych poprzedniej perspektywie programowania WRPO 2007-2014.

Gmina Piła złożyła wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu to 18 044 564,01 zł, zaś prawie 15 milionów złotych pochodzić ma ze środków UE.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2020. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie przetarg na budowę kładki przez rzekę. W następnej kolejności nastąpią działania polegające na wyborze wykonawcy robót związanych z Parkiem na Wyspie oraz terenów nad rzeką w rejonie ul. Dąbrowskiego.

//źródło: UM Piła//